Data dodania

Informator Wydziału

Informator stworzony z myślą o kandydatach, tak aby mogli oni zapoznać się z szeroką gamą oferowanych kierunków oraz modułów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Dodatkowo, znajdują się w nim informacje na temat działalności Kół Naukowych, działających z ramienia Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, opisy dostępnego sprzętu laboratoryjnego Instytutów, wchodzących w skład Wydziału, a także możliwości poszerzenia wiedzy, które mogą zainteresować osoby zastanawiające się nad wyborem studiów.

 

1
Załącznik
PL