Instytut inżynierii lądowej
AKTUALNOŚCI

Oferta BuDMiK

2023-05-29:   o godz. 13:30, w sali 219, rozpocznie się kolejne Seminarium Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, podczas którego profesor An-Jui Li z National Taiwan University of Science and Technology wygłosi prelekcję pt. Potential solutions for civil engineering problems using artificial intelligence techniques.

Charakterystyka profilu naukowego i dorobku Prelegenta.

'

'2023-05-16:   W zakładce DLA STUDENTÓW zamieszczono załącznik: Listy promotorów prac dyplomowych w roku akademickim 2023/2024 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia,kierunku Budownictwo

2023-03-01: Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zakładzie Budowy Mostów i Dróg Kolejowych Instytutu Inżynierii Lądowej - szczegóły konkursu

2022-12-21:   Dnia 21-12-2022  odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr inż. Joanny Papis

2022-12-16:   Dnia 14-12-2022 studenci z grupy BDMiK pod opieką dr inż. Iwony Jankowiak i dr inż. Michała Pawłowskiego w asyście Kierowników budowy z grupy NDI oraz PORR S.A. zapoznali się z postępem prac remontowych na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (fotorelacja).

2022-12-15:   W zakładce DLA STUDENTÓW zamieszczono załączniki: Listy promotorów prac dyplomowych w roku akademickim 2022/2023 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

2022-11-24:   Koło Naukowe Sprawy przyziemne zaprasza na wydarzenie w ramach kontynuacji cyklu Spotkania z geotechniką: pierwsze z cyklu spotkań z firmą KELLER

2022-11-14:   W zakładce DYDAKTYKA zamieszczono załącznik:  Tematyka ramowa prac dyplomowych magisterskich realizowanych w Instytucie Inżynierii Lądowej PP w roku akademickim 2022-2023

2022-11-10:   Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej udostępniło w trybie Open Access wydaną w roku 2020 publikację Jubileusz pięćdziesięciolecia Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej 1970-2020.

2022-08-29:   Miło nam poinformować, że dr inż. Jarosław Wilanowicz, długoletni pracownik Instytutu Inżynierii Lądowej zatrudniony w Zakładzie Budownictwa Drogowego, został wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za zasługi dla budownictwa oraz realizowanie zadań przyczyniających się do gospodarczego rozwoju województwa wielkopolskiego. Wręczenie odznaczenia miało miejsce przy okazji Jubileuszowej uroczystości 20-lecia Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2022r. Składamy serdeczne gratulacje Panu doktorowi, jednocześnie życząc dalszych sukcesów! (fotorelacja).

2022-05-24: Nakładem  Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej ukazała się praca zbiorowa Długotrwałe badania nawierzchni drogowej na odcinku doświadczalnym w Poznaniu pod redakcją Romualda Sztukiewicza

2022-01-20:   W zakładce DYDAKTYKA zamieszczono harmonogram egzaminów  dyplomowych na kierunku BUDOWNICTWO, specjalność Budownictwo drogowe i kolejowe, studia stacjonarne I stopnia

2022-01-14:   W zakładce DYDAKTYKA zamieszczono listy promotorów prac dyplomowych przewidzianych do realizacji na kierunku BUDOWNICTWO, specjalność Budownictwo drogowe i kolejowe w roku 2021/2022.

2021-12-16:   Pracownik naszego Instytutu dr inż. Adam Duda został wybrany przewodniczącym Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Komitetu Geotechniki.

2021-12-16:  Ogłoszenie konkursu na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - 1 etat w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie naukowej: inżynieria lądowa i transport (szczegóły w załączniku poniżej)