podgrupa,wydzial_zeszyty_naukowe,0,strona_glowna.htm
Journal of Mechanical and Transport Engineeringbelka
O czasopiśmie


 
UWAGA MIGRACJA STRONY!

NOWA STRONA CZASOPISMA TO: 
http://jmte.put.poznan.pl/index.php/jmte/index

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of Mechanical and Transport Engineering  to czasopismo, które swoim zakresem obejmuje szeroko rozumianą tematykę związaną z zagadnieniami budowy i eksploatacji maszyn oraz transportem.

Czasopismo jest zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych:

ISSN 2300-3596 dotyczy numerów wydawanych w wersji drukowanej

ISSN 2449-920X dotyczy numerów wydawanych w wersji online.

Warunkiem zamieszczenia artykułu na łamach czasopisma jest pozytywna recenzja wydana przez dwóch recenzentów oraz przygotowanie artykułu zgodnie z wytycznymi wydawniczymi. Artykuły są publikowane w języku angielskim.
Autorom artykułów opublikowanych w czasopiśmie nie przysługuje honorarium autorskie.
 
Równocześnie Autorzy artykułów wyrażają zgodę na zamieszczenie pełnego tekstu artykułu na stronie internetowej Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. W kwartalniku publikowane są oryginalne prace z zakresu budowy i eksploatacji maszyn oraz transportu.

Tematyka publikacji dotyczy:

  • budowy i eksploatacji silników spalinowych.
  • techniki cieplnej, maszyn przepływowych.
  • konstrukcji maszyn, mechatroniki.
  • modelowania, symulacji, CAx.
  • transportu drogowego, maszyn roboczych.
  • transportu szynowego.
  • transportu żywności, chłodnictwa.
  • logistyki i zarządzania transportem.
  • ekonomiki transportu, ekologii.
  • transportu lotniczego.

 

Publikacje drukowane w czasopismie Journal of Mechanical and Transport Engineering

posiadają 6 punktów

zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z grudnia 2015

Czasopismo JMTE uzyskało uprawnienia do nadawania publikowanym artykułom identyfikatora dokumentu elektronicznego DOI.

 

© Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej