Strona główna
Strona główna » Samochody i ciągniki (konstruowanie)
Samochody i ciągniki (konstruowanie)belka

W ramach tej grupy zagadnień nauczane są m.in. następujące przedmioty:

  • Podstawy komputerowego wspomagania projektowania samochodów - celem tego przedmiotu jest przedstawienie zakresu stosowania metod komputerowych w projektowaniu samochodów – na różnych etapach tego procesu, tj. przy szkicowaniu, stylizacji, kreśleniu, obliczaniu, optymalizacji, prototypowaniu i tworzeniu dokumentacji technicznej. Omówienie podstaw metod obliczeniowych wykorzystywanych do analizy wytrzymałościowej w zakresie statyki, stateczności i dynamiki, oraz do prowadzenia analiz aerodynamicznych.

    Zajęcia prowadzone są w formie wykładu  oraz w formie ćwiczeń komputerowych (studenci przeprowadzają proste obliczenia i symulacje komputerowe w zakresie CAD, CAE i CAM)

    ZNACZENIE PRZEDMIOTU
    Rola i znaczenie wspomagania komputerowego w projektowaniu samochodów i ich elementów jest coraz większa. Dlatego należy w pierwszej kolejności poznać podstawy, na jakich opiera się stosowanie wspomagania komputerowego w projektowaniu samochodów. Wiedzę na ten temat można wykorzystać również w odniesieniu do wszelkich innych konstrukcji mechanicznych. Zdobyta wiedza znacznie ułatwia percepcję zajęć prowadzonych na kursie magisterskim, a dotyczących bezpośrednio projektowania pojazdów.

 

  • Projektowanie podzespołów samochodów - celem przedmiotu jest przedstawienie metod projektowania układów i podzespołów samochodów w ujęciu tradycyjnym, tj. przy niewielkim udziale technik komputerowych. Przedmiot w głównej mierze dotyczy projektowania mechanicznych układów napędowych samochodów i ich elementów, jak sprzęgła, skrzynie przekładniowe, przekładnie główne, mosty napędowe i półosie. W uzupełnieniu przekazywane są również informacje o projektowaniu układów zawieszenia, kierowniczych i hamulcowych, oraz ich elementów.


Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, gdzie studenci zapoznają się z problematyką tradycyjnego projektowania lub doboru różnych mechanizmów samochodowych oraz zakresem dostępnych rozwiązań praktycznych, a także w formie ćwiczeń projektowych polegających na samodzielnym opracowaniu rozwiązań konstrukcyjnych układu napędowego dla założonych podstawowych parametrów silnika i całego pojazdu.

ZNACZENIE PRZEDMIOTU
Nie zawsze stosowanie całkowicie skomputeryzowanego projektowania znajduje uzasadnienie. W przypadku układów i rozwiązań konstrukcyjnych, które charakteryzują się dojrzałością wynikającą z wieloletnich doświadczeń praktycznych, metody obliczeniowe zostały uproszczone i sprowadzone do wykonania prostych przeliczeń pozwalających w miarę szybko wybrać i zweryfikować poprawność i przydatność proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Kwestie te dotyczą w dużej mierze układów napędowych, których standardowe formy nie zmieniły się od dziesięcioleci, a praktyka pozwalała wskazać, jakie rozwiązania dla jakiego zakresu wymagań są wskazane.

powrót do strony opisu specjalności >>>
do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej