Data dodania

FACULTY BOARD

Dean

1. prof. dr hab. inż. Jacek PIELECHA

 

V-ce Deans

2. dr inż. Marlena KUCZ, prof. PP

3. prof. dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA

4. dr hab. inż. Wojciech SAWCZUK, prof. PP

5. dr hab. inż. Wojciech SIEKIERSKI

 

6. dr hab. inż. Włodzimierz BEDNAREK

7. dr hab. inż. Krzysztof BIEŃCZAK, prof. PP

8. prof. dr hab. inż. Paweł FUĆ

9. dr hab. inż. Adam GLEMA, prof. PP

10. dr hab. inż. Miłosław KOZAK, prof. PP

11. dr hab. inż. Michał LIBERA

12. dr hab. inż. Piotr LIJEWSKI, prof. PP

13. dr hab. Katarzyna MACHOWIAK, prof. PP

14. prof. dr hab. Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA

15. dr hab. inż. Małgorzata ORCZYK

16. dr hab. inż. Jerzy PASŁAWSKI, prof. PP

17. dr hab. inż. Zdzisław PAWLAK

18. prof. dr hab. inż. Ireneusz PIELECHA

19. dr hab. inż. Zbigniew POZORSKI, prof. PP

20. dr hab. inż. Katarzyna RZESZUT, prof. PP

21. dr hab. inż. Piotr SAWICKI

22. dr hab. inż. Jarosław SELECH, prof. PP

23. dr hab. inż. Mieczysław SŁOWIK, prof. PP

24. dr hab. inż. Arkadiusz STACHOWIAK, prof. PP

25. prof. dr hab. inż. Wojciech SUMELKA

26. dr hab. inż. Grzegorz SZYMAŃSKI, prof. PP

27. dr hab. inż. Agnieszka ŚLOSARCZYK, prof. PP

28. dr hab. inż. Przemysław TYCZEWSKI

29. dr hab. inż. Marek WALIGÓRSKI, prof. PP

30. dr hab. inż. Łukasz WOJCIECHOWSKI

31. dr hab. inż. Marek ZABŁOCKI, prof. PP

32. dr inż. Monika CHUDA-KOWALSKA

33. dr inż. Teresa GRABIEC-MIZERA

34. dr inż. Remigiusz JASIŃSKI

35. dr inż. Marcin KICIŃSKI

36. dr inż. Agnieszka PŁATKIEWICZ

37. dr inż. Jeremi RYCHLEWSKI

38. dr inż. Maciej SIEDLECKI

39. mgr Elżbieta CZARNECKA

40. dr inż. Michał DOBRZYŃSKI

41. mgr inż. Julia MILEWICZ

42. Nadia DUR

43. Sebastian FREDA

44. Mikołaj GEMZICKI

45. Adam KAMOŚ

46. Alicja KRAJEWSKA

47. Bartosz KRUCZYŃSKI

48. Szymon LEWICKI

49. Konrad LUDWICZAK

50. Maciej PIÓRKOWSKI

51. dr inż. Ryszard MAŃCZAK (ZZ ZNP)

52. Zbigniew ZAWITOWSKI (NSZZ Solidarność)

English