AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

info

Zgodnie z art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669), Rada…

info

Politechnika Trzeciego Wieku zaprasza na wykład Trucizny wokół nas - czy bać się chemii w życiu codziennym?   

Wyjazd edukacyjny AMW Gdynia

W dniach 7-8.06.2022 roku studenci specjalności silniki spalinowe (Konstrukcja i Eksploatacja Środków Transportu) w ramach przedmiotu silniki i…

1

Zgodnie z art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669), Rada…

1

Zgodnie z art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669), Rada…

Info

„Współpraca architektów i konstruktorów z pomocą plików IFC; praktyczne podejście” PROGRAM WARSZTATÓW BIM: Metodyka BIM – nowoczesne metody…

Galeria zdjęć:

Poznaj nas: