AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

1

5 grudnia 2022 roku o godzinie 12:00 odbędzie się V wykład pt. „Co ma wspólnego Akademia West Point i Pratt & Whitney? Operacyjny Model…

1

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Poznańskiej zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2022 roku o godz. 11.00 odbędzie…

1

Zgodnie z art. 191.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), Rada Dyscypliny…

1

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Poznańskiej zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2022 roku o godz. 12.00 odbędzie…

Info

JOIN THE AIRBUS GLOBAL GRADUATE PROGRAMME The Airbus Global Graduate Programme (AGGP): The programme offers a development pathway into a…

1

Zgodnie z art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669), Rada…

Galeria zdjęć:

Poznaj nas: