Data dodania

Informacje

Komunikaty

 

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000101001.pdf

"Prowadzone w pierwszej instancji przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r. – odpowiednio umarza się albo zamyka się.”

Zapis ten sprawia, że osoby ze wszczętym przewodem doktorskim mają rok więcej na sfinalizowanie przewodu doktorskiego. Nadanie stopnia powinno nastąpić przed końcem 2023 roku w przeciwnym razie przewód z mocy ustawy zostaje zamknięty lub umorzony.

 

 

Komunikat nr 24/2021 - w sprawie publikacji poradnika dotyczącego nadawania stopnia doktora habilitowanego

Na stronie internetowej www.rdn.gov.pl w zakładce „Dobre praktyki” został opublikowany Poradnik dotyczący postępowań w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Rada Doskonałości Naukowej, odpowiadając na liczne postulaty kierowane przez środowisko naukowe, w szczególności pochodzące od osób dążących do uzyskania stopnia doktora habilitowanego, przygotowała dokument pt. Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego. Dokument stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Poradnik jest dostępny pod linkiem: https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.poradnik-postepowania-dotyczace-nadawania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

 

PL