INFRASTRUKTURA BADAWCZA

Infrastrukturę badawczą Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu stanowią  laboratoria, w których pracownicy wydziału wraz ze studentami prowadzą badania naukowe w zakresie szeroko rozumianego transportu i budownictwa. Laboratoria wyposażone są w różnego rodzaju stanowiska badawcze oraz badawczo-dydaktyczne wraz z aparaturą pomiarową.

W zakresie budownictwa Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu posiada następujące laboratoria z podziałem na poszczególne instytuty:

 1. Laboratoria specjalistyczne Instytutu Analizy Konstrukcji:
 • Laboratorium Metod Komputerowych,
 • Laboratorium Wytrzymałości Materiałów,
 • Laboratorium Dynamiki Konstrukcji,
 • Międzyinstytutowe Laboratorium Konstrukcji Budowlanych związane z Instytutem Analizy Konstrukcji i Instytutem Budownictwa.
 1. Laboratoria specjalistyczne Instytutu Budownictwa:
 • Laboratorium Chemii Budowlanej,
 • Laboratorium Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu,
 • Laboratorium Konstrukcji Budowlanych,
 • Laboratorium Komputerowe,
 • Międzyinstytutowe Laboratorium Konstrukcji Budowlanych związane z Instytutem Analizy Konstrukcji i Instytutem Budownictwa.
 1. Laboratoria specjalistyczne Instytutu Inżynierii Lądowej:
 • Laboratorium Metod Komputerowych,
 • Laboratorium Mechaniki Gruntów,
 • Laboratorium Podstaw Geologii,
 • Laboratorium Drogowe.

W zakresie inżynierii transportu na Wydziale ILiT znajdują się następujące laboratoria z podziałem na instytuty:

 1. Laboratoria specjalistyczne Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych: 
 • Laboratorium Badania Nadwozi Chłodniczych,
 • Laboratorium Badań Nieniszczących,
 • Laboratorium Podstaw Trwałości,
 • Laboratorium Diagnostyki Pojazdów Samochodowych,
 • Laboratorium Tribologiczne.
 1. Laboratoria specjalistyczne Instytutu Silników Spalinowych i Napędów:
 • Laboratorium Silników Spalinowych I Napędów,
 • Laboratorium Napędów Hybrydowych,
 • Laboratorium Badań Symulatorowych,
 • Bezzałogowe Statki Powietrzne.
 1. Laboratoria specjalistyczne Instytutu Transportu
 • Laboratorium Komputerowe Systemów Transportowych,
 • Laboratorium Projektowania Uniwersalnego I Środków Mobilności,
 • Laboratorium Projektowania I Dynamiki Pojazdów,
 • Laboratorium Badań Zespołów I Elementów Pojazdów Szynowych,
 • Laboratorium Zintegrowanych Systemów Diagnostycznych,
 • Laboratorium Pomiarów Wibroakustycznych Środków Transportu.