Data dodania

27.10.2021
Seminarium wydziałowe

13 grudnia 2021, godz. 13:30-14:30

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym seminarium Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, na którym prof. dr inż. Wolfgang DORNISCH z Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Chociebużu (BTU Cottbus-Senftenberg) przedstawi referat pt.

Basics, Challenges and Advantages of Isogeometric Analysis

Seminarium planowane jest w trybie stacjonarnym w sali 139 BL (przy mniejszej liczbie uczestników) albo w sali 123 BL (przy dużej liczbie uczestników).

Uwaga:

Z uwagi na aktualny stan pandemii Covid-19, seminarium odbędzie się online na platformie Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86358581459?pwd=ZFFzRGRMUG9XK28yL2FwMXlsUFNwZz09

Abstrakt i zaproszenie 

prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma

Prodziekan ds. nauki


1 czerwca 2021, godz. 11:00-12:00

Otwarty wykład, na którym wystąpi prof. dr tech. dr h.c. mult. Herbert Mang

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie otwartym Miasta Poznania i Politechniki Poznańskiej, na którym prof. dr techn. dr h.c. mult. Herbert MANG z Politechniki Wiedeńskiej przedstawi referat pt.

The Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge - A symbol of the witnessed development of modern China

Wykład jest dostępny pod następującym linkiem:

https://youtu.be/L6cs9dt8EGA

W wykładzie "The Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge - A symbol of the witnessed development of modern China" prof. H. Mang przedstawi niezwykłe inżynierskie rozwiązanie mostu i tunelu jakie stanowi Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge oraz podzieli się swoimi naocznymi obserwacjami rozwoju nowoczesnych Chin.

prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma

Prodziekan ds. nauki

 


31 maja 2021, godz. 13:30-14:30

Otwarte seminarium, na którym wystąpi prof. dr tech. dr h.c. mult. Herbert Mang

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym seminarium Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, na którym prof. dr techn. dr h.c. mult. Herbert MANG z Politechniki Wiedeńskiej przedstawi referat pt.

On a remarkable geometric-mechanical synergism based on a novel linear eigenvalue problem

31 maja 2021 (poniedziałek) godz. 13:30-14:30

Wykład jest dostępny pod następującym linkiem:

https://youtu.be/tl3hOipvmw0

Abstract

The two coefficient matrices of a novel linear eigenvalue problem for structural analysis are the tangent stiffness matrix, in the framework of the Finite Element Method, at the load level considered and at the onset of loading. This eigenvalue problem serves as the tool for computation of the radii of curvature of two special curves on the surface of an N-dimensional unit hypersphere. The value of one of them is zero and that of the other one is one. The former is a minimum value. lt correlates with the state of pure stretching of structures. The latter is a maximum value, correlating with the state of pure bending. The main purpose of this paper is to report on the numerical verification of this remarkable geometric-mechanical synergism as well as on current attempts of its extension to combinations of stretching and bending.

prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma

Prodziekan ds. nauki


30 listopada 2020, w godz. 13:30-14:30

Otwarte seminarium, na którym wystąpi dr hab. inż. Michał Nitka, prof. Politechniki Gdańskiej

Serdeczne zapraszamy do udziału w otwartym seminarium Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, na którym dr hab. inż. Michał Nitka, prof. Politechniki Gdańskiej przedstawi referat pt.

Modelowanie Metodą Elementów Dyskretnych - wartość dodana do analiz naukowych

30 listopada 2020 (poniedziałek) w godz. 13:30-14:30

w trybie zdalnym na platformie eMeeting w pokoju Seminarium WILiT:

https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/mie-jae-vwx

Streszczenie referatu

Referat

prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma

Prodziekan ds. nauki

 

PL