O INSTYTUCIE

Z dniem 1 stycznia 2020 roku, w ramach reorganizacji Politechniki Poznańskiej, w związku z wdrażaniem zapisów nowej Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Instytut Konstrukcji Budowlanych PP przekształcił się w dwa instytuty:

W pierwszej kadencji Instytutem Analizy Konstrukcji kierują:

dr hab. inż. Zbigniew POZORSKI, profesor uczelni, Dyrektor 
(tel. 61 665 2986; e-mail: zbigniew.pozorski@put.poznan.pl)

prof. dr hab. inż. Przemysław LITEWKA, Z-ca Dyrektora 
(tel. 61 665 2468; e-mail: przemyslaw.litewka@put.poznan.pl)

_________________________________________________________

Więcej informacji o nieistniejącym Instytucie Konstrukcji Budowlanych PP znajduje się na podstronach: