Dokumenty do pobrania

Studia stacjonarne

Dokumenty do obrony

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski

Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski

Budownictwo

Lotnictwo i kosmonautyka

Mechanika i budowa pojazdów

Transport

 

Geotechniczne warunki posadowienia

W przypadku realizacji prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, w związku z utrudnionym kontaktem bezpośrednim, "Geotechniczne warunki posadowienia" przygotowane przez Zespół z Zakładu Geotechniki i Geologii Inżynierskiej WILiT dostępne są w formacie pdf. Proszę o wybranie jednej z opcji i dołączenie do dokumentacji pracy dyplomowej. Dane te niezbędne są zwłaszcza w przypadku prac projektowych. Proszę o kontakt z Promotorem ws. ustalenia szczegółów.

 

Załączniki