Data dodania

08.07.2021
Skład Rady Dyscypliny
 1. prof. dr hab. inż. Jacek PIELECHA – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Paweł FUĆ
 3. prof. dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA
 4. prof. dr hab. inż. Przemysław LITEWKA
 5. prof. dr hab. Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA
 6. prof. dr hab. inż. Ireneusz PIELECHA
 7. prof. dr hab. inż. Wojciech SUMELKA
 8. prof. dr hab. inż. Krzysztof WISŁOCKI
 9. dr hab. Karol ANDRZEJCZAK, prof. PP
 10. dr hab. inż. Krzysztof BIEŃCZAK, prof. PP
 11. dr hab. inż. Bartosz FIRLIK, prof. PP
 12. dr hab. inż. Michał GUMINIAK, prof. PP
 13. dr hab. inż. Tomasz JANKOWIAK, prof. PP
 14. dr hab. inż. Marian JÓSKO, prof. PP
 15. dr hab. inż. Jarosław KAŁUŻNY, prof. PP
 16. dr hab. inż. Miłosław KOZAK, prof. PP
 17. dr hab. inż. Przemysław KURCZEWSKI, prof. PP
 18. dr hab. inż. Piotr LIJEWSKI, prof. PP
 19. dr hab. Katarzyna MACHOWIAK, prof. PP
 20. dr hab. inż. Małgorzata ORCZYK, prof. PP
 21. dr hab. inż. Jerzy PASŁAWSKI, prof. PP
 22. dr hab. inż. Zbigniew POZORSKI, prof. PP
 23. dr hab. inż. Łukasz RYMANIAK, prof. PP
 24. dr hab. inż. Katarzyna RZESZUT, prof. PP
 25. dr hab. inż. Wojciech SAWCZUK, prof. PP
 26. dr hab. inż. Jarosław SELECH, prof. PP
 27. dr hab. inż. Piotr SIELICKI, prof. PP
 28. dr hab. inż. Mieczysław SŁOWIK, prof. PP
 29. dr hab. inż. Arkadiusz STACHOWIAK, prof. PP
 30. dr hab. inż. Grzegorz SZYMAŃSKI, prof. PP
 31. dr hab. inż. Agnieszka ŚLOSARCZYK, prof. PP
 32. dr hab. inż. Marek WALIGÓRSKI, prof. PP
 33. dr hab. inż. Marek ZABŁOCKI, prof. PP
 34. dr hab. inż. Krzysztof ZIELIŃSKI, prof. PP
 35. dr hab. inż. Maciej BAJERLEIN
 36. dr hab. inż. Włodzimierz BEDNAREK
 37. dr hab. inż. Adrian GILL
 38. dr hab. inż. Michał LIBERA
 39. dr hab. inż. Marta PACZKOWSKA
 40. dr hab. inż. Zdzisław PAWLAK
 41. dr hab. inż. Adam REDMER
 42. dr hab. inż. Piotr SAWICKI
 43. dr hab. inż. Wojciech SIEKIERSKI
 44. dr hab. inż. Robert STUDZIŃSKI
 45. dr hab. inż. Przemysław TYCZEWSKI
 46. dr hab. inż. Łukasz WOJCIECHOWSKI
 47. dr hab. inż. Andrzej ZIÓŁKOWSKI
PL