Data dodania

08.07.2021
Skład Rady Dyscypliny
 1. prof. dr hab. inż. Jacek PIELECHA – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Paweł FUĆ
 3. prof. dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA
 4. prof. dr hab. inż. Przemysław LITEWKA
 5. prof. dr hab. Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA
 6. prof. dr hab. inż. Ireneusz PIELECHA
 7. prof. dr hab. inż. Wojciech SUMELKA
 8. prof. dr hab. inż. Krzysztof WISŁOCKI
 9. dr hab. Karol ANDRZEJCZAK, prof. PP
 10. dr hab. inż. Krzysztof BIEŃCZAK, prof. PP
 11. dr hab. inż. Bartosz FIRLIK, prof. PP
 12. dr hab. inż. Adam GLEMA, prof. PP
 13. dr hab. inż. Tomasz JANKOWIAK, prof. PP
 14. dr hab. inż. Marian JÓSKO, prof. PP
 15. dr hab. inż. Jarosław KAŁUŻNY, prof. PP
 16. dr hab. inż. Miłosław KOZAK, prof. PP
 17. dr hab. inż. Przemysław KURCZEWSKI, prof. PP
 18. dr hab. inż. Piotr LIJEWSKI, prof. PP
 19. dr hab. Katarzyna MACHOWIAK, prof. PP
 20. dr hab. inż. Arkadiusz MADAJ, prof. PP
 21. dr hab. inż. Jerzy PASŁAWSKI, prof. PP
 22. dr hab. inż. Zbigniew POZORSKI, prof. PP
 23. dr hab. inż. Łukasz RYMANIAK, prof. PP
 24. dr hab. inż. Katarzyna RZESZUT, prof. PP
 25. dr hab. inż. Wojciech SAWCZUK, prof. PP
 26. dr hab. inż. Jarosław SELECH, prof. PP
 27. dr hab. inż. Piotr SIELICKI, prof. PP
 28. dr hab. inż. Mieczysław SŁOWIK, prof. PP
 29. dr hab. inż. Arkadiusz STACHOWIAK, prof. PP
 30. dr hab. inż. Maciej SZUMIGAŁA, prof. PP
 31. dr hab. inż. Grzegorz SZYMAŃSKI, prof. PP
 32. dr hab. inż. Agnieszka ŚLOSARCZYK, prof. PP
 33. dr hab. inż. Marek WALIGÓRSKI, prof. PP
 34. dr hab. inż. Marek ZABŁOCKI, prof. PP
 35. dr hab. inż. Krzysztof ZIELIŃSKI, prof. PP
 36. dr hab. inż. Jacek ŻAK, prof. PP
 37. dr hab. inż. Włodzimierz BEDNAREK
 38. dr hab. inż. Maciej BAJERLEIN
 39. dr hab. inż. Adrian GILL
 40. dr hab. inż. Michał GUMINIAK
 41. dr hab. inż. Michał LIBERA
 42. dr hab. inż. Małgorzata ORCZYK
 43. dr hab. inż. Marta PACZKOWSKA
 44. dr hab. inż. Zdzisław PAWLAK
 45. dr hab. inż. Adam REDMER
 46. dr hab. inż. Piotr SAWICKI
 47. dr hab. inż. Wojciech SIEKIERSKI
 48. dr hab. inż. Przemysław TYCZEWSKI
 49. dr hab. inż. Łukasz WOJCIECHOWSKI
 50. dr hab. inż. Andrzej ZIÓŁKOWSKI
PL