Aktualności

2024.04.18

2024.03.18

2024.03.12

W Instytucie Budownictwa mija już pierwszy rok realizacji projektów w ramach HORIZON-ER-JU-2022 pt. Inteligentne i zintegrowane zarządzanie aktywami (FP3 IAM4RAIL) oraz Zrównoważony i ekologiczny system kolejowy (FP4 Rail4Earth)

2024.02.19

Dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP wyróżniona odznaką „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

W dniu 30.01.2024 r. na gali Wielkopolskiej Izby Budownictwa podczas targów "BUDMA 2024" dyrektor Robert Pilarczyk reprezentujący marszałka Wojciecha Jankowiaka odznaczył dr hab. inż. Katarzynę Rzeszut, prof. PP odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Decyzję o przyznaniu odznaczenia podjął Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały podjętej zgodnie z decyzją Kapituły.

Wiecej informacji

2024.01.18

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

2024.01.12

Politechnika Poznańska, reprezentowana przez JM Rektora prof. dra hab. inż. Teofila Jesionowskiego, pod koniec roku 2023 podpisała umowę o współpracy z drem inż. Pawłem Szymańskim, reprezentującym Instytut Analiz Budowlanych.

Przekazanie dokumentów nastąpiło 5 stycznia 2024 r. w Instytucie Budownictwa reprezentowanym przez Panią Dyrektor dr hab. inż. Katarzynę Rzeszut prof. PP i Panią wice-dyrektor dr hab. Agnieszkę Ślosarczyk, prof. PP.

Współpraca między jednostkami będzie obejmowała prace badawczo-naukowe Pracowników PP I INABu oraz wsparcie szkoleniowe i konkursowe INABu dla studentów kierunku Budownictwo i Budownictwo Zrównoważone.

2024.01.12

W ramach przedmiotu Budownictwo Drewniane nasi Studenci uczestniczyli w Akademii STEICO dla Politechniki Poznańskiej. Szkolenie miało charakter warsztatów teoretyczno-praktycznych i odbyło się 19 oraz 27 października 2023 roku. Podczas wyjazdu do firmy STEICO w Czarnkowie Studenci uczestniczyli w profesjonalnych warsztatach teoretyczno-praktycznych, na których mieli okazję zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i termoizolacyjnymi budownictwa drewnianego. Organizatorami wydarzenia byli dr inż. Marcin Chybiński i dr inż. Łukasz Polus z Instytutu Budownictwa Politechniki Poznańskiej oraz Pani Iwona Maćkowiak – Wiceprezes Zarządu STEICO CEE Sp. z o.o. i Pan Marcin Paczyński – Menadżer ds. szkoleń STEICO. Na zakończenie warsztatów Studenci otrzymali certyfikaty.

2024.01.12

W dniach 6 oraz 20 grudnia 2023 roku nasi Studenci uczestniczyli w szkoleniu z obsługi programu 3D Trussme. Ten profesjonalny program służy do wymiarowania drewnianych wiązarów dachowych łączonych za pomocą płytek kolczastych. Szkolenie prowadził Pan mgr inż. Mateusz Konewecki, który odpowiada za wsparcie techniczne do spraw projektowania w firmie Ristek Polska. Podczas szkolenia swoich rad udzielał Studentom również Pan Tomasz Filipiak – Menedżer projektu w firmie Ristek Polska. Organizatorami szkolenia byli dr inż. Marcin Chybiński i dr inż. Łukasz Polus z Instytutu Budownictwa Politechniki Poznańskiej oraz Pan Grzegorz Murawicz – Wiceprezes Zarządu firmy Ristek Polska. Podczas szkolenia Studenci mieli okazję poznać możliwości oprogramowania oraz samodzielnie zaprojektować dach o konstrukcji drewnianej. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzymała certyfikat.

2024.01.05

XI Konferencja Naukowo-Techniczna

Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
9 - 11 października 2024 r. ZIELONA GÓRA

Komunikat, Karta zgłoszenia

2023.12.10

W dniu 6.10.2023 r. prof. Katarzyna Rzeszut oraz dr Marcin Gajzler z Instytutu Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu zorganizowali seminarium poświęcone problemom utrzymania technicznego budynków dworcowych. Seminarium zorganizowane jest w ramach Wspólnego Europejskiego Przedsięwzięcia Kolejowego Europe’s Rail w zakresie obszaru flagowego FP3 IAM4RAIL "Inteligentne i zintegrowane zarządzanie aktywami".

2023.11.30

W dniu 28 listopada 2023 r.  odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie „Na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów" zorganizowanym przez Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR" oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Pierwsze miejsce zdobył Mateusz Smoczyk, za magisterską pracę dyplomową: Porównanie rozwiązań z zakresu ograniczenia działania mostków termicznych z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej ich zastosowania. Wyróżnienie zdobyła: Julia Kalka, za pracę dyplomową pt.:  Technical and economic analysis of power sources for buildings with different thermal standards in the years from 1980 to 202. Promotorem obydwu prac była dr inż. Barbara Ksit.

W konkursie brały udział parce dyplomowe z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wszystkim uczestnikom i promotorom gratulujemy. Zapraszamy dyplomantów do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

2023.11.21

2023.11.17

W terminie 6–8 listopada 2023 r. w  Bielsku-Białej odbyła  się XXVI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo.

Wśród prelegentów swą wiedzą dzielili się reprezentując nasz Instytut dr inż. Barbara Ksit.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli środowisk naukowych i zawodowych, samorządowych oraz administracyjnych zajmujących się interakcją budownictwa i środowiska oraz zagadnieniami zrównoważonego rozwoju. W trakcie sesji poruszono takie tematy jak: budownictwo zrównoważone, fizykę budowli, ekokonstrukcje, ekotechnologie, problemy korozji w tym biologicznej w budownictwie, problemy projektowania i utrzymywania obiektów budowlanych w strategii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Kolejna konferencja planowana jest w 2025r.


 

2023.11.08

Wyróżnienie dla dr inż. Marleny Kucz

Dr inż. Marlena KUCZ, prof. PP wyróżniona Odznaką "Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego".

Wiecej informacji
 

2023.11.02

W dniu 20 października br. młodzież szkół średnich razem z inżynierami i przedstawicielami Izby Gospodarczej oraz włodarzami Starostwa i miasta Września uczestniczyli w seminarium pt. "Różnorodne oblicza budownictwa"  zorganizowanym przez Wielkopolską Federację Budownictwa oraz Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.

Wśród prelegentów swą wiedzą dzielili się reprezentując nasz Wydział dr hab. inż. Robert Studziński oraz dr inż. Barbara Ksit.

Przedstawione prelekcje zostały przyjęte z wielkim zainteresowaniem. Seminarium prezentowane było w ramach cyklicznego Dnia Budowlańca.

2023.10.29

W dniach 27-28.10.2023 r. Zakład Inżynierii Produkcji Budowlanej Instytutu Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu zorganizował warsztaty poświęcone problemom elastyczności w zarządzaniu zrównoważonym budownictwem oraz systemowym stacjom kolejowym modułowym i perspektywom budownictwa modułowego w Polsce. Warsztaty obejmowały prace prowadzone w ramach Europejskiego Przedsięwzięcia Kolejowego Europe’s Rail w zakresie obszaru flagowego FP4 Rail4EARTH dotyczącego zrównoważonego i ekologicznego systemu kolejowego.

2023.10.16

W dniu 11 października 2023 roku odszedł od nas 
nasz Kolega dr inż. Jerzy KAMPIONI

Wieloletni, ceniony naukowiec, zaangażowany nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń inżynierów, całe życie zawodowe związany z Politechniką Poznańską i Wydziałem Budownictwa

2023.10.09

W miniony piątek, 29 września 2023 r., inżynierowie i technicy z całej Wielkopolski obchodzili Dzień Budowlanych w pięknym zamku w Rydzynie koło Leszna. Otoczenie i sale zamku nadały wydarzeniu wyjątkowego i dostojnego charakteru.

Gośćmi tego spotkania byli: Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Mariusz Dobrzeniecki – Prezes Krajowej Rady PIIB, Mieczysław Grodzki – Wiceprezes Krajowej Rady PIIB, Aida Januszkiewicz-Piotrowska – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojciech Poręba – Przewodniczący Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Józef Jasiczak Prezydent Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem zgromadzonych oraz przedstawieniem szerokiej działalności naszej Izby przez dr inż. Andrzeja Kulesę - Przewodniczącego Rady WOIIB. Zaproszeni Goście złożyli życzenia dalszego rozwoju pod adresem naszego samorządu,               a zasłużonych inżynierów odznaczono Złotymi i Srebrnymi Odznakami Honorowymi PIIB. Z Politechniki Poznańskiej odznaczony został dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP.

Dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP - drugi od prawejDr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP - drugi od prawej

2023.10.07

W dniu 6 października 2023 rok w sali 53 Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej odbyło się Seminarium "Perspektywy budownictwa modułowego w Polsce". Seminarium było elementem prac prowadzonych w ramach Europejskiego Przedsięwzięcia Kolejowego Europe’s Rail w zakresie obszaru flagowego FP4 Rail4EARTH dotyczącego zrównoważonego i ekologicznego systemu kolejowego. Projekt ten realizowany jest w ramach programu Horyzont Europa oraz dofinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 

2023.09.29

2023.09.15

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na spotkanie jubileuszowe z okazji

75 urodzin prof. dr hab. inż. Józefa Jasiczaka,

które odbędzie się 6 października 2023 roku o godz. 15.00

w sali 53 Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2, 61-138 Poznań.

2023.09.15

Podczas PCM-CMM-2023 (5th Polish Congress of Mechanics 25th International Conference on Computer Methods in Mechanics ) w Gliwicach zorganizowano konkurs o Nagrodę im. Jana Szmeltera na najlepszy referat prezentowany przez młodego pracownika nauki.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że pierwsze miejsce zajął Alireza Tabrizikahou za pracę ”Multiscale Modelling of Concrete Reinforced with Shape Memory Alloys: An Investigation into the Mechanical Properties of High-Performance Concrete”, a miejsce trzecie Paulina Stempin za pracę „Modelling of nonlocal thick plates in the framework of space-fractional continuum mechanics”.

 

2023.06.14

Kobieta na budowie – nowe spojrzenie, pomysły i energia

Wywiad z Panią dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP

Poniższy tekst pochodzi z czasopisma Wysokie Obcasy (2023)

Budownictwo? Dlaczego ta decyzja młodej dziewczyny budzi niekiedy szok, zdziwienie, a niejednokrotnie brak zrozumienia w środowisku rodzinnym, szkolnym czy towarzyskim?
Czyżby budownictwo to był świat odpowiedni tylko dla mężczyzn? Czy kobiety nie mają w nim swojego miejsca? Nic bardziej mylnego – mówi dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP, wykładowczyni akademicka Politechniki Poznańskiej.

Zacznijmy od tego, dlaczego ktokolwiek rości sobie prawo do oceniania, co i dla kogo jest odpowiednie. I dlaczego budownictwo w odniesieniu do kobiet wciąż budzi zdziwienie, a w najlepszym razie brak zrozumienia i akceptacji. Przecież czasy, kiedy to kobiety nie były dopuszczane do świata polityki czy szeroko rozumianego biznesu, już dawno się skończyły i pora to przyjąć do wiadomości oraz w pełni zaakceptować. Współcześnie nie ma już podziału na świat bardziej odpowiedni dla mężczyzn czy dla kobiet. Moja koleżanka chodzi na manicure do uprzejmego pana, a inna jest partnerem w funduszu inwestycyjnym, podczas gdy jej mąż opiekuje się domem i dziećmi i czuje się spełniony.

Część kobiet w branży doktoryzuje się w zakresie konstrukcji żelbetowych, inne natomiast zajmują się nowoczesnym budownictwem pasywnym. Ja interesuję się nieliniową analizą konstrukcji stalowych czy inżynierią pożarową obiektów budowlanych.

Branża budowlana to przestrzeń, która może zaoferować bardzo dużo młodym kobietom. Budownictwo to nie tylko plac budowy, ale również biura projektowe, wytwórnie konstrukcji, jednostki administracyjne czy instytucje naukowo-badawcze, w których kobiety z powodzeniem odnajdą swoje miejsce. Co więcej, wiem i mam na to wiele przykładów, że kobiety wspaniale sprawdzają się w branży budowlanej. Są samodzielne, potrafią kierować dużymi zespołami, autorytet budują kompetencjami. Czuję dumę z powodu sukcesu wszystkich koleżanek po fachu.

Na Politechnice Poznańskiej, na której pracuję już od 30 lat, z każdym rokiem widzę coraz więcej młodych dziewczyn, które podejmują studia na bardzo trudnym kierunku, jakim jest budownictwo. Przychodząc na te studia, z łatwością radzą sobie z takimi przedmiotami jak matematyka, fizyka czy chemia. Natomiast na wyższych latach muszą sprostać wyzwaniom związanym z mechaniką konstrukcji, wytrzymałością materiałów czy też projektowaniem konstrukcji budowlanych wykonanych ze stali, betonu i drewna, z którymi niejednokrotnie spotykają się pierwszy raz. To prawda, że teorie leżące u podstaw analizy konstrukcji budowlanych, takie jak teoria sprężystości, stateczności, plastyczności, stworzone były przez mężczyzn. Ale czy oznacza to, że tylko dla mężczyzn? Moje obserwacje wskazują, że jeśli dziewczyny posiadają gruntowną wiedzę w zakresie przedmiotów ścisłych, to jest matematyczną, chemiczną czy fizyczną, to świetnie poradzą sobie z tymi bardzo skomplikowanymi zagadnieniami. Co więcej, studentki budownictwa często charakteryzują ogromna pracowitość i dociekliwość, które sprawiają, że nierzadko plasują się one w czołówce najlepszych studentów. Jest to bardzo optymistyczne zjawisko, które zawsze napawa mnie dumą. Niestety, tak zwane schody pojawiają się w momencie podjęcia pracy zawodowej na budowie czy w biurze projektowym. Wymaga ona wielkiego oddania i zaangażowania, bezwzględnego poświęcenia i dyspozycyjności. Każda samodzielna funkcja w budownictwie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością z uwagi na konsekwencje ewentualnego błędu. Niejednokrotnie może on prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia wielu ludzi. O tym, jak bardzo ważny i odpowiedzialny jest zawód inżyniera budownictwa, może świadczyć fakt, że już w kodeksie Hammurabiego uwzględniona była kara za błąd budowniczego. Jeśli zatem kobieta pragnie odpowiedzialnie łączyć pracę zawodową z rolą matki i żony, niezbędne jest odpowiednie jej wsparcie. Niestety, bez zrozumienia i akceptacji społecznej oraz odpowiednich regulacji pełna realizacja w tym zawodzie staje się rzeczą bardzo trudną, a nawet wręcz niemożliwą. Wiem z doświadczenia, że dużo jest kobiet, które nie mogą w pełni wykorzystać swoich wysokich kwalifikacji zdobytych podczas tych trudnych i wymagających studiów, bo po prostu brakuje im wsparcia, zrozumienia i elastyczności ze strony pracodawców.

Nasuwa się zatem pytanie, czy warto jest podejmować trud i mimo wszystko wiązać swoją karierę zawodową z budownictwem. Z mojej perspektywy zdecydowanie tak. Warto, i to jeszcze jak! Pewnie nie będę odosobniona, jeśli powiem, że nie ma większej radości i satysfakcji niż ta, którą się odczuwa, gdy się patrzy, jak wznosi się obiekt, którego jest się częścią jako architektka, konstruktorka czy kierowniczka budowy. Jakże wspaniale jest podczas spaceru pokazać dziecku czy mężowi budynek, most, wieżę lub inny obiekt budowlany i z dumą opowiedzieć o swojej roli w jego powstaniu.

Są też oczywiście ciemne strony. Niestety, ale my, kobiety, nieustannie musimy udowadniać, że nadajemy się do tej roboty. Aby odnieść sukces w tym „męskim" świecie, musimy być doskonałymi specjalistkami w swojej dziedzinie. Profesjonalne, perfekcyjne, obowiązkowe, zdecydowane i odpowiedzialne. Jednym słowem, musimy być lepsze niż koledzy po fachu. Dopiero wtedy mamy szanse na uznanie, posłuch i szacunek. Wówczas jak poezja mogą brzmieć dla nas odpowiedzi podległych pracowników, którzy bez cienia drwiny i z wielkim uznaniem mówią: „Słucham, pani inżynier", „Tak jest, pani inżynier", „Już się robi, pani inżynier".

Trzeba też sobie uświadomić, że w całym procesie budowlanym nadal są obszary niedostępne dla kobiet. Głównie te, które wymagają siły fizycznej lub pracy w warunkach szczególnie szkodliwych.

Istnieje też problem luki płacowej, nie tylko w naszym zawodzie. Niemal normą jest to, że za tę samą pracę kobiety są gorzej wynagradzane. Trzeba o tym głośno mówić. Wierzę jednak, że świat się zmienia i jest to jeden z aspektów, podobnie jak transparentność płac, który w najbliższych latach w wyniku regulacji unijnych zostanie rozwiązany.

Biorąc pod uwagę wszystkie blaski i cienie, można śmiało stwierdzić, że kobiety mogą robić i robią karierę w budownictwie. To, co my możemy i powinniśmy robić, to przygotowywać i wspierać dziewczynki od najmłodszych lat. Uważać, by nie powielać, nawet nieświadomie, stereotypów, że dziewczynki bardziej predysponowane są do przedmiotów humanistycznych, a mniej do przedmiotów ścisłych.

Musimy umożliwiać dziewczynkom rozwijanie umiejętności technicznych przez budowanie prostych urządzeń i odkrywanie zasad ich działania. Na tym etapie kluczową rolę odgrywają rodzina i szkoła, która przez umiejętną stymulacje może wzbudzić zainteresowanie budownictwem. Pole do popisu w tym zakresie mają również uczelnie wyższe, które dzięki działaniom promocyjnym, takim jak Noc Naukowców czy Festiwal Nauki, mogą skutecznie przyciągnąć młodych ludzi do zawodów technicznych, czy instytucje państwowe jak Centrum Nauki „Kopernik" z programem „Młode MajstERki". Myślę, że niezwykle cenne są spotkania z kobietami pracującymi na uczelniach technicznych i na budowach, które odniosły sukces i sprawują kierownicze funkcje. Inżynierki z Erbudu partycypowały w tworzeniu scenariusza warsztatów i brały w nich udział właśnie po to, by odpowiadać na pytania dziewczynek i opowiedzieć im o własnej ścieżce, którą przebyły, by odnaleźć się w świecie budownictwa.

Żywo mam też w pamięci niedawną wizytę zuchów w laboratorium Instytutu Budownictwa Politechniki Poznańskiej, wśród których gros stanowiły dziewczynki. Podczas tej wizyty zuchy oglądały próbę ściskania różnorodnych próbek betonowych w nowoczesnej prasie wytrzymałościowej oraz zobaczyły zginanie belek stalowych, a także miały niepowtarzalną i unikatową okazję samodzielnego wykonania mieszanki betonowej. Jestem przekonana, że doświadczenia te staną się zaczątkiem ich zainteresowania naukami technicznymi, a w przyszłości przyczynią się do wyboru budownictwa jako dalszego kierunku kształcenia.
Zatem, drogie koleżanki, przyszłe panie inżynierki, architektki, konstruktorki czy kierowniczki budowy, pamiętajcie, że świat stoi przed Wami otworem i że sukces jest murowany. Wytrwałą pracą i determinacją przebijecie wszystkie szklane sufity!

dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP
Autorka tekstu od 2020 roku pracuje na stanowisku profesora Politechniki Poznańskiej i pełni funkcję dyrektora Instytutu Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu, obecnie sprawuje opiekę naukową nad czterema doktoratami i kieruje pięcioma projektami międzynarodowymi. W trakcie pracy zawodowej otrzymała 4 nagrody indywidualne i 12 nagród zespołowych, jest autorką i współautorką blisko 100 artykułów naukowych. Prywatnie jest żoną i mamą dwójki dzieci.

2023.05.22

Profesor Mieczysław Kuczma Ambasadorem Kongresów Polskich

Wręczenie statuetek Ambasador Kongresów Polskich za lata 2020-2021 odbyło się w Gdyni, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Tym zaszczytnym tytułem wyróżniono dwóch pracowników z Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej: prof. dr. hab. inż. Mieczysława Kuczmę (tytuł przyznany w 2020 r.) oraz prof. dr hab. Agnieszkę Merkisz-Guranowską (tytuł przyznany w 2021 r.). Wydarzenie współorganizowało miasto Gdynia, Polska Organizacja Turystyczna i stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce".

Program Ambasadorów Kongresów Polskich służy promowaniu Polski jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji oraz pozyskiwania dla poszczególnych regionów i miast spotkań, konwentów i innych wydarzeń z udziałem specjalnych gości. Podobne programy z powodzeniem stosowane są w wielu krajach świata jako narzędzie marketingu narodowego. Podczas gali przyznawane są tytuły Ambasadora Kongresów Polskich. Tytułem tym wyróżniane są osoby, które aktywnie promują Polskę jako miejsce organizacji spotkań i konferencji, wykorzystując swoje szerokie i znaczące kontakty. Do tej pory ten tytuł otrzymało 300 osób, a w pracach kapituły uczestniczyło grono wybitnych osobowości polskiego świata nauki, gospodarki i kultury.

Więcej informacji TUTAJ

Foto: UM Gdynia M. Dietrich

 

Foto: UM Gdynia M. Dietrich

2023.04.18

Na szkoleniu wyjazdowym Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej zwiedzili wytwórnię konstrukcji stalowych Firmy KSH (Konstrukcje Stalowe Hyżyk) zlokalizowaną w Śremie pod Poznaniem.

Pełna relacja

2023.03.30

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Koła PZITB przy Politechnice Poznańskiej mamy zaszczyt zaprosić na wykład przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, pt.: "Rola i zadania Państwowej Inspekcji Pracy. Prewencja i kontrola na placu budowy".

Termin: 17 kwietnia 2023 (poniedziałek), godz. 13:30, Centrum Wykładowe PP sala 1 (CW1)

2023.03.30

22 marca 2023 roku odbyła się wycieczka studentów Politechniki Poznańskiej do siedziby Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W ramach umowy o współpracy partnerskiej, do nowego budynku przy ul. Dworkowej 14, przybyła grupa ponad 30 studentów PP wraz z opiekunami: dr inż. M. Kanoniczakiem i dr inż. T. Oleszkiewiczem.

Studenci zapoznali się z obiektami Izby oraz wysłuchali ciekawego wykładu pani mgr inż. Anny Głębockiej, pt.: "Krok po kroku - jak uzyskać uprawnienia budowlane".

2023.03.20

Rejestracja dla uczestników warsztatów 'Buduj ze stali' adresowanych do Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej.

Termin: 22 marca 2023 (środa), 11:30 - 13:30, Centrum Wykładowe PP

2023.03.20

Zapraszamy na Seminarium Instytutu Budownictwa "Wybrane zagadnienia dotyczące architektury i budownictwa w Uzbekistanie". Prelegentem jest Pan  Saydiolimkhon Abdusattarkhuja, Stypendysta Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dla Młodych Naukowców z Uzbekistanu.

Termin: 20 marca 2023 (poniedziałek), godz. 13:30, sala 139 bud. BL.

2023.03.13

Zapraszamy na odbywające się 22 marca 2023 roku warsztaty 'Buduj ze stali' adresowane do Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej.

Rejestracja pod tym linkiem.

Msza Święta pogrzebowa w intencji śp. profesora Macieja Szumigały odbędzie się w najbliższą środę tj. 8 marca, o godz. 10:00 w parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi, oś. Stare Żegrze 18.

Pogrzeb rozpocznie się o godz. 12.00 na Cmentarzu Górczyńskim (ul. Ściegiennego).

Z głębokim smutkiem i w poczuciu ogromnej straty zawiadamiamy, że w dniu 1 marca 2023 roku odszedł z naszego grona Drogi Kolega i Współpracownik

Śp. dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP

długoletni pracownik Zakładu Konstrukcji Budowlanych Instytutu Budownictwa Politechniki Poznańskiej, naukowiec, zasłużony nauczyciel wielu pokoleń inżynierów budownictwa, czynny projektant i rzeczoznawca budowlany, człowiek o wielu pasjach, do końca aktywny i twórczy, pełen wigoru i optymizmu, zawsze życzliwy, dzielący się chętnie swoją wiedzą i doświadczeniem.

Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Pogrążeni w żalu koleżanki i koledzy
z Instytutu Budownictwa
Politechniki Poznańskiej


Profesor Maciej Szumigała w 1978 roku, po ukończeniu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, został zatrudniony  w wykonawczej firmie budowlanej (PPBP-2). W 1979 roku  został słuchaczem Studium Doktoranckiego na Wydziale Budownictwa Lądowego PP. W 1980 roku rozpoczął pracę na Politechnice Poznańskiej najpierw na etacie asystenta stażysty, a później asystenta w Zakładzie Konstrukcji Metalowych. W 1988 roku obronił pracę doktorską i został zatrudniony na etacie adiunkta ww. Zakładzie. W 2007 roku opublikował rozprawę habilitacyjną, a 1.02.2008 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne. Rozprawa habilitacyjna została nagrodzona przez Ministra Infrastruktury. Od 2012 roku pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego PP.

W latach 2002 do 2016 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych ds. dydaktycznych. W 1999 roku został powołany na pełniącego obowiązki Kierownika Zakładu Konstrukcji Metalowych, a w latach 2008 do 2020 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Konstrukcji Metalowych. Wypromował 6 doktorów, ponad 200 magistrów i inżynierów. Zainteresowania naukowe Profesora związane były z tematyką badań konstrukcji metalowych, drewnianych i zespolonych. Od 1998 roku był członkiem Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Był członkiem Komitetów Naukowych licznych konferencji, a ostatnio przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji Konstrukcji Metalowych ICMS 2021. Przygotował kilka recenzji doktoratów i wniosków habilitacyjnych oraz recenzje wielu publikacji naukowych. Był autorem i współautorem ponad 160 artykułów, monografii oraz rozdziałów w monografiach. Wielokrotnie nagradzany nagrodami JM Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność naukową i dydaktyczną.

Posiadał pełne uprawnienia budowlane (wykonawcze i projektowe) do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego. Od 2004 roku był członkiem Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej oraz Srebrną Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy zmarłego 28 lutego 2023 roku

prof. zw. dr hab. inż. Zenona Waszczyszyna

członka zwyczajnego PAN,

wieloletniego Członka Komitety Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,

przewodniczącego Sekcji Mechaniki Materiałów i Konstrukcji, wybitnego naukowca,

specjalistę w dziedzinie metod obliczeniowych konstrukcji budowlanych, prekursora w zakresie nowoczesnych metod komputerowych, promotora rozwoju naukowego młodych pracowników nauki.

Msza pogrzebowa obędzie się 10 marca (piątek) o godz. 10:30 w Bazylice św. Floriana w Krakowie, a uroczystości pogrzebowe o godz. 12:30 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w piątek, 3.02.2023 r., odszedł od nas

mgr inż. Eugeniusz Wolek,

absolwent Budownictwa Politechniki Poznańskiej, wieloletni pracownik Instytutu Konstrukcji Budowlanych i Instytutu Budownictwa (1986-2023).

Straciliśmy oddanego pracownika, wybitnego specjalistę, przed którym świat betonu nie miał tajemnic, ale przede wszystkim straciliśmy kolegę i przyjaciela.

W życiu prywatnym wspaniały mąż i ojciec, pielgrzym, wolontariusz Stowarzyszenia Odra – Niemen, inicjator wyjazdów świątecznych do Polaków na Łotwie.

Geniu! Jeśli przyznawaliby stopnie naukowe z człowieczeństwa, to wiedz, że miałbyś wszystkie doktoraty świata. Każdego dnia uczyłeś nas, jak leczyć beton i jak leczyć ludzi z obojętności i egoizmu. Udowodniłeś, że nie ma rzeczy niemożliwych, że za pomocą młotka, breszki i odrobiny szpachli można naprawić świat.

Teraz zapewne poszedłeś sprawdzić, czy schody do nieba spełniają wszystkie wymagania, chociaż ta ekspertyza mogła poczekać….

Do zobaczenia!

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Budownictwa

2023.02.13

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 w Poznaniu ogłoszono laureatów konkursu pt.: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE. Konkurs organizowany  jest przez CUTOB PZITB w Poznaniu, w gronie Kolegium Konkursowego są nasi pracownicy dr inż. Edmund Przybyłowiczdr inż. Barbara Ksit. Miło nam poinformować, że po burzliwych obradach pierwsze miejsce zdobył pracownik naszego Wydziału - dr inż. Michał Demby.

Promotorem pracy doktorskiej a zarazem opiekunem naukowym był prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma.

Obu panom gratulujemy!

2023.02.02

W dniu  25.01.2023 r. z inicjatywy Dyrektor Instytutu Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu miała miejsce wizyta  7 Gromady Zuchowej "Biedronki Księdza Jana" z Czapur z Hufca Mosina.

Opiekunem Gromady składającej się z osiemnaściorga Zuchów była  drużynowa Krystyna Szczygieł-Nowak, Harcmistrz ZHP.

Plan wycieczki obejmował  wykład wprowadzający wygłoszony przez dr hab. inż. Katarzynę Rzeszut (Dyrektor Instytutu Budownictwa), prof. PP i dr inż. Marlenę Kucz (Prodziekan ds. kształcenia - studia stacjonarne), prof. PP na temat misji i oferty edukacyjnej Politechniki Poznańskiej.

Następnie Zuchy zwiedziły Kampus Piotrowo. Jednym z najciekawszych punktów wycieczki była wizyta w Laboratorium Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Instytutu Budownictwa, podczas której mgr inż. Maria Ratajczak zaprezentowała próbę ściskania różnorodnych próbek betonowych w nowoczesnej prasie wytrzymałościowej. Kolejnym niezwykle atrakcyjnym elementem wycieczki byłą wizyta w Międzyinstytutowym Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, podczas której dr inż. Justyna Grzymisławska zaprezentowała szereg stanowisk badawczych. Między innymi Zuchy zobaczyły  badanie profilowanych na zimno belek stalowych wzmacnianych matami CFRP w schemacie czteropunktowego zginania w maszynie wytrzymałościowej Instron 8505 Plus sprzężonej z system Aramis oraz skanerem 3D. Ponadto pod opieką mgr inż. Eugeniusza Wolek, miały niepowtarzalną i unikatową okazję samodzielnego wykonania mieszanki betonowej i formowania próbki do badań. Ten punkt wycieczki wzbudził wśród Zuchów najwięcej emocji i zainteresowania. Na zakończenie wycieczki Zuchy otrzymały naklejki z logo Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu.

Mamy nadzieję, że  wycieczka ta będzie zaczątkiem ich zainteresowania naukami technicznymi, a w przyszłości przyczyni się do wyboru Politechniki Poznańskiej jako dalszego kierunku kształcenia.

2023.01.27

Z  głębokim  smutkiem  informujemy,  że w  dniu  22  stycznia  2023  roku  zmarł  prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz.  Był wspaniałym człowiekiem, wybitnym inżynierem, wielkim naukowcem, mentorem młodych naukowców, nauczycielem wielu pokoleń studentów. Profesor Runkiewicz był do końca zaangażowany zawodowo, działając aktywnie zarówno na Wydziale Inżynierii Lądowej PW jak i w Instytucie Techniki Budowlanej, gdzie pełnił wiele kluczowych funkcji w pionie naukowym Instytutu.

Wspomnienie

2023.01.26

W dniu 25.01.2023 odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu oraz firmy Schuller&Company Sp.z o.o.

Celem spotkania było podpisanie umowy umożliwiającej Instytutowi Budownictwa prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programu bocad.

Politechnikę Poznańska reprezentowali dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP, dr inż. Marlena Kucz, prof. PP, dr hab. inż. Wojciech Sawczuk, prof. PP i dr hab. inż. Tomasz Jankowiak.

Z ramienia Schuller&Company Sp.z o.o. w spotkaniu uczestniczyli Marcin Torz, wiceprezes zarządu, Maciej Bakalarczyk, wiceprezes zarządu i Tomasz Szewczyk, doradca techniczny.

2023.01.24

Instytut Budownictwa bierze udział w projekach w ramach HORIZON-ER-JU-2022 pt. Inteligentne i zintegrowane zarządzanie aktywami (FP3 IAM4RAIL) oraz Zrównoważony i ekologiczny system kolejowy (FP4 Rail4Earth)

2023.01.20

W dniu 18.01.2023r. w siedzibie PKP S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące udział ekosystemu badawczo-rozwojowego zbudowanego przy PKP S.A. w 4 projektach flagowych Partnerstwa Europe's Rail JU w ramach programu Horyzont Europa (2021-2027). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele centralnej administracji rządowej, Zarządu PKP S.A. oraz przedstawiciele podmiotów uczestniczących w ekosystemie.

Spotkanie przebiegło w uroczystej i partnerskiej atmosferze. Naszą uczelnię reprezentowali: Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha, Dyrektor Instytutu Budownictwa dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP oraz dr inż. Krzysztof Łowczowski z Instytutu Elektroenergetyki

W grudniu 2022r. Politechnika Poznańska przystąpiła do współpracy w ramach Partnerstwa Europe's Rail JU. Projekt jest częścią programu Horyzont Europa (2021-2027). Członkowie fundatorzy partnerstwa Europe's Rail JU:

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Alstom Transport SA, ANGELRAIL consortium led by MER MEC S.p.A, AŽD Praha s.r.o, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF), Asociación Centro Tecnológico CEIT, České dráhy, a.s., Deutsche Bahn AG, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), European Smart Green Rail Joint Venture (eSGR JV), represented by Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra S.A (CEMOSA), Faiveley Transport SAS, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS), Hitachi Rail STS S.p.A., INDRA SISTEMAS S.A & PATENTES TALGO S.L.U., Jernbanedirektorate (Norwegian Rail Directorate), Knorr-Bremse Systems für Schienenfahrzeuge GmbH, Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft (ÖBB-Holding AG), Polskie Koleje Państwowe S.A., ProRail B.V. & NS Groep N.V., Société nationale SNCF, société anonyme, Strukton Rail Nederland B.V., THALES SIX GTS France SAS, Trafikverket, voestalpine Railway Systems GmbH      

Polscy partnerzy: Akademia Górniczo-Hutnicza, Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Infrabyte sp. z o.o., Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Kolejnictwa, Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, PKP Energetyka S.A., PKP Informatyka sp. z o.o., Politechnika Poznańska, Wojskowa Akademia Techniczna, International Union of Railways,              
Instytut Budownictwa (Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu) wraz z Instytutem Elektroenergetyki (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) reprezentują Politechnikę Poznańską w dwóch projektach flagowych:

FP3 IAM4RAIL – Holistic and Integrated Asset Management for Europe's Rail System, FP4 Rail4EARTH – Sustainable and green rail systems

2023.01.11

W dniu 18.01.2023 r. od godziny 9.00 do godziny 15:30 na Politechnice Poznańskiej (Centrum Wykładowe PP, sala 4) odbędzie się Start Cup Day - czyli Dzień Przedsiębiorczości, połączony z ogłoszeniem konkursu EUNICE Start Cup na najlepszy start-up wśród studentów uczelni zrzeszonych w EUNICE European University.

Start Cup Day - Dzień Przedsiębiorczości na Politechnice Poznańskiej

2022.12.23

W ramach przedmiotu Budownictwo Drewniane Studenci II stopnia studiów dziennych uczestniczyli w wyciecze do siedziby firmy STEICO w Czarnkowie. STEICO jest liderem europejskiego rynku w segmencie materiałów termoizolacyjnych z włókien drzewnych oraz innowacyjnym dostawcą systemów do ekologicznej budowy domów. Organizatorami wydarzenia byli dr inż. Marcin Chybiński oraz dr inż. Łukasz Polus z Instytutu Budownictwa Politechniki Poznańskiej, Pani Iwona Maćkowiak – Wiceprezes Zarządu STEICO CEE Sp. z o.o. oraz Pan Marcin Paczyński – Menadżer ds. szkoleń STEICO. Podczas profesjonalnych warsztatów teoretyczno-praktycznych „Akademii STEICO dla Politechniki Poznańskiej”, które odbyły się w dniach 2.12.2022 oraz 16.12.2022 Studenci mieli okazję zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i termoizolacyjnymi. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzymał certyfikat.

2022.12.05

W dniach 1-2 grudnia 2022 roku, pod Patronatem JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. Teofila Jesionowskiego, Dziekana WILiT prof. Jacka Pielechy oraz Polish Chapters of International Association for Shell and Spatial Structures odbyła się 28th Conference on Lightweight Structures in Civil Engineering, której organizatorem był Instytut Budownictwa Politechniki Poznańskiej.

Głównym celem konferencji było podkreślenie roli lekkich konstrukcji w szeroko pojętej inżynierii lądowej oraz umożliwienie wymiany myśli naukowej, wiedzy technicznej i doświadczeń płynących z praktyki inżynierskiej. Podczas konferencji była niepowtarzalna okazja wysłuchania 4 wykładów plenarnych wygłoszonych przez czołowych naukowców w tej dziedzinie: prof. Mariana Giżejowskiego, prof. Hartmuta Pasternak, prof. Bettinę Brune oraz prof. Paulinę Obara. Ponadto podczas konferencji wygłoszono 23 wykłady sesyjne dotyczące najnowszych badań z zakresu lekkich konstrukcji budowlanych. Miłym akcentem konferencji była wycieczka do Centrum Szyfrów Enigma oraz przejazd po Poznaniu zabytkowym tramwajem „Bimbą przez Poznań".

2022.12.05

W dniu 23 listopada 2022 r.  odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na „Najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów" zorganizowanym przez Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR" oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Kapituła konkursu wyróżniła dwie prace z kierunku Budownictwo z INSTYTUTU BUDOWNICTWA Politechniki Poznańskiej.

Drugie miejsce zdobył zespół: Karolina Potaniec i Mateusz Białek

za Magisterską Pracę Dyplomową: Analiza zabezpieczeń wybranych przegród budowlanych pod kątem opłacalności w budynkach wielorodzinnych.

wyróżnienie zdobyła: Zuzanna Łopatka

za Inżynierską pracą dyplomową: Analiza metody bezinwazyjnej diagnostyki budynku z wykonaniem badań termowizyjnych in situ.

Promotorem obydwu prac była dr inż. Barbara Ksit.

W konkursie brały udział parce z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Politechniki Częstochowskiej

Wszystkim uczestnikom i promotorom gratulujemy.

2022.11.21

Zapraszamy serdecznie na wykłady przedstawicieli firmy Lafarge:

Temat:
Gospodarka obiegu zamkniętego w produkcji cementu - paliwa i surowce alternatywne jako korzyści dla gospodarki i środowiska
Prowadzący:
Stanisław Sobczyk, Dyrektor Przemysłowy Lafarge 
Termin i lokalizacja:
2022.11.22 (wtorek) godz. 11:45- 13:15, sala CW4 Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

Temat:
Emisja CO2 - produkcja cementów i betonów niskoemisyjnych
Prowadzący:
Bogusław Lasek, Dyrektor ds. Jakości i Technologii, Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
Termin i lokalizacja:
2022.11.29 (wtorek) godz. 11:45- 13:15, sala CW4 Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

2022.11.04

W dniach 26–27 października 2022 roku w ramach przedmiotu Budownictwo Drewniane nasi studenci uczestniczyli w szkoleniu z obsługi programu 3D Trussme. Ten profesjonalny program służy do obliczania wiązarów dachowych łączonych z użyciem płytek kolczastych. Szkolenie prowadził Pan Piotr Cichocki, który odpowiada za wsparcie techniczne do spraw projektowania w firmie Ristek Polska. Organizatorami szkolenia byli dr inż. Marcin Chybiński oraz dr inż. Łukasz Polus z Instytutu Budownictwa Politechniki Poznańskiej, oraz Pan Grzegorz Murawicz – Wiceprezes Zarządu firmy Ristek Polska. Podczas szkolenia studenci mieli okazję zaprojektować dach o konstrukcji drewnianej. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzymała certyfikat.

2022.10.26

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 24 października 2022 roku odszedł od nas na zawsze nasz były pracownik – emerytowany adiunkt

dr inż. Błażej Zgoła

Urodził się 16 czerwca 1945 roku w Poznaniu. Tutaj ukończył Szkołę Podstawową Nr 1 oraz III Liceum Ogólnokształcące a następnie odbył pięcioletnie magisterskie studia techniczne na Politechnice Poznańskiej na kierunku Budownictwo uzyskując stopień magistra inżyniera.

Bezpośrednio po studiach, w 1968, roku zatrudniony został na ówczesnym Wydziale Budownictwa Lądowego w Zakładzie Technologii i Organizacji Budownictwa. Pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Stefańskiego rozpoczął prace badawcze nad atrakcyjnym wtedy tematem elektronagrzewu betonu uzyskując w 1974 roku stopień doktora nauk technicznych za rozprawę pt.: Efekty zastosowania prądu elektrycznego do przyspieszania procesu dojrzewania betonu na polskich cementach wysokich marek. W kolejnych latach intensywnie zajmował się dydaktyką a także ogólnie rozumianą pracą społeczną i polityczną. Pod koniec lat  70. zmienił swoje zainteresowania w kierunku nowych materiałów budowlanych czego konsekwencją było zatrudnienie w Zakładzie Materiałoznawstwa i Technologii Betonu. Z tego okresu dużą sławą cieszył się Jego wielokrotnie powtarzany wykład Syndrom chorego budynku. W 2007 roku przeszedł na emeryturę. Będąc na emeryturze nie tracił kontaktu z Uczelnią, ze stowarzyszeniami (WIB), jednakże główna Jego uwaga skupiła się na budownictwie deweloperskim (współudział w budowie osiedla domów jednorodzinnych w Zalasewie).

Pogrzeb dr inż. Błażeja Zgoły odbędzie się w dniu
2 listopada 2022 roku o godz. 11:50
na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

Koleżanki i Koledzy z Instytutu Budownictwa

2022.10.24

Zapraszamy na XXVIII Konferencję Lekkie Konstrukcje w Inżynierii Lądowej (LSCE 2022), która odbędzie się w Poznaniu w dniach 1-2 grudnia 2022 roku.

Rejestracja: www.lsce.pl

2022.10.07

XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE

MATERIALS AND ENERGY SAVING TECHNOLOGIES CONSTRUCTIONS of OPTIMIZED ENERGY POTENTIAL

The conference will be held on 16 - 18 November 2022 in Czestochowa.

wb.pcz.pl/nauka/konferencja-mest

2022.10.04

W końcówce września odbyły się łączące nabytą wędzę z praktyką wycieczki techniczne studentów. Zwiedzane były budowy na terenie Poznania firmy Budopol i zakład prefabrykacji Konbet, opiekunem grup była dr inż. Barbara Ksit.

 

2022.08.31

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa koło przy PP i koło przy UPP oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych "SIPUR"
ogłaszają

KONKURS

na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

I miejsce – nagroda 2500 zł
II miejsce – nagroda 2000 zł
III miejsce – nagroda 1500 zł
oraz wyróżnienia – 1000 zł

Termin składania prac wraz z krótkim opisem pracy (500 znaków) - 30 IX 2023
do dr inż. Anny Szymczak-Graczyk (anna.szymczak-graczyk@up.poznan.pl)
lub dr inż. Barbary Ksit (barbara.ksit@put.poznan.pl)

Rozstrzygnięcie konkursu: jesień 2023

Ulotka informacyjna

2022.06.30

Wyróżnienie dla studentów Politechniki Poznańskiej w konkursie miesięcznika Builder oraz Stowarzyszenia Producentów Betonu

Czteroosobowy zespół w ramach konkursu DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ zaprojektował Akademik Marzeń, Poznańskie Schodki.

Skład zespołu:

 • Jakub Zenger, lider zespołu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
 • Kacper Bącławek, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
 • Kacper Borkowski, Wydział Architektury
 • Adrian Chruszczewski, Wydział Architektury

Opiekunowie:

 • dr inż. Monika Siewczyńska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
 • mgr inż. Arch. Jan Szot, Wydział Architektury

Informacje na stronie Uczelni

2022.06.27

Walne zgromadzenie członków Wielkopolskiej Izby Budownictwa w dniu 23 czerwca 2022 roku wybrało profesora Józefa Jasiczaka na prezydenta Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

Serdecznie gratulujemy!

Dyrekcja Instytutu Budownictwa
dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP

2022.05.26

Sezon wizyt na budowach trwa w najlepsze! Tym razem studenci I roku Budownictwa Zrównoważonego pod opieką p. mgr inż. Marii Ratajczak odwiedzili budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu (przyunii.pl) . Obecnie na obiekcie trwają prace wykończeniowe – roboty tynkarskie, instalacyjne oraz elewacyjne. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Budimex. Po placu budowy oprowadzali nas inżynierowie budowy, którzy są absolwentami naszego Wydziału.

 

2022.05.23

Dnia 7 kwietnia br. studenci II roku kierunku budownictwa, pod opieką dr inż. Barbary Ksit uczestniczyli w zwiedzaniu trwających przedsięwzięć budowlanych Collegium Humanum i Collegium Pharmaceuticum, znajdujących się na terenie Poznania.

Obie budowy realizowane są przez firmę Budopol. Studenci poszerzyli swoją wiedzę z zakresu prawa budowlanego, a także relacji poszczególnych zawodów biorących udział w procesie budowlanym.

Pierwsza budowa była w etapie wykończeniowym a druga budowa, była w stanie zerowym. Przyszli inżynierowie mieli możliwość  zobaczyć jak wyglądają kwestie związane z wykonywaniem ziemnych prac budowlanych. Studenci In situ, mogli poczuć atmosferę prawdziwej budowy, co z pewnością wzbogaciło ich o nowe doświadczenia zawodowe.

 

2022.05.20

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią, ponownie gościliśmy na Politechnice Poznańskiej uczniów z Zespołu Szkół Budowlano–Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu (www.facebook.com/poznan.zsbd).

Uczniowie drugiej klasy technikum, kształcący się w specjalności technik budownictwa, pod opieką p. mgr. inż. Mirosławy Górnej, złożyli wizytę w Laboratorium Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Instytutu Budownictwa.

Wizytę rozpoczęła krótka prelekcja prof. PP dr hab. inż. Krzysztofa Zielińskiego na temat historii materiałów budowlanych oraz ich najważniejszych właściwościach użytkowych.

W części praktycznej uczniowie, pod opieką mgr inż. Marii Ratajczak, wykonali badanie oznaczania składu ziarnowego kruszyw budowlanych oraz badanie oznaczania wytrzymałości cementu i betonu na ściskanie.

Wizyta to efekt wieloletniej współpracy pomiędzy Instytutem Budownictwa Politechniki Poznańskiej a Zespołem Szkół Budowlano–Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.
Ostatnim punktem wycieczki było pamiątkowe zdjęcie.

Dziękujemy bardzo za wizytę i zapraszamy ponownie!

 

2022.05.11

Seminarium 'Ekologiczne i innowacyjne technologie odzyskiwania obszarów przemysłowych z punktu widzenia LCA i efektywności energetycznej'

W dniu 25 marca 2022 r. odbyło się seminarium pt. „Ekologiczne i innowacyjne technologie odzyskiwania obszarów przemysłowych z punktu widzenia LCA i efektywności energetycznej” zorganizowane w ramach projektu unijnego RecoverIND 2020-1-RO01-KA203-080223 realizowanego przez Instytut Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu. Kierownikiem projektu z ramienia Politechniki Poznańskiej jest dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP, a w skład zespołu wchodzą dr inż. Marlena Kucz, prof. PP oraz dr inż. Monika Siewczyńska. W projekcie Politechnika Poznańska pełni rolę Partnera, natomiast Liderem projektu jest Transilvania University of Brasov z Rumunii. Pozostali partnerzy w projekcie to: Zespół Szkół Budownictwa Nr. 1 Poznań (Polska), Green Building Council (Rumunia), Calificat VET school (Rumunia), University of Seville, Business Association for Research of Marble (Hiszpania), Stone and Materials Technology Centre (Hiszpania).

W seminarium wzięli udział pracownicy i studenci Politechniki Poznańskiej, goście z zagranicznych uczelni partnerskich, poznańskich szkół technicznych ZSB i ZSBD oraz przedstawiciele przemysłu i organizacji branżowych: Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Wielkopolskiej Izby Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Realizacja seminarium stała się ważnym elementem projektu związanym z upowszechnieniem wykorzystania w budownictwie technologii BIM i analizy cyklu życia (LCA). Program seminarium obejmował prelekcje na temat projektu RecoverIND oraz wspólnych efektów uczenia się w zakresie odnawiania obszarów przemysłowych z wykorzystaniem nowych technologii, oceny cyklu życia konstrukcji budynków przemysłowych i możliwości ich odzyskiwania, inwentaryzacji obiektów z wykorzystaniem pomiarów bezkontaktowych oraz praktycznego zastosowania innowacyjnej technologii multifotogrametrii 3D w przygotowaniu i realizacji projektu inwestycyjnego na przykładzie nowoprojektowanej elektrociepłowni.

 

2022.05.05

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniu 26 kwietnia 2022 roku odbył się XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa , rozpoczynający obchody XX lecia powołania Izby Inżynierów Budownictwa w Polsce. W obradach uczestniczyło 173 delegatów wybranych na zebraniach regionalnych,  reprezentujących rzeszę ponad 11 500 członków – inżynierów zrzeszonych w Wielkpolskiej Izbie. Wśród zaproszonych gości znalazł się także  nasz Prorektor prof. dr hab.inż. Wojciech Sumelka, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę Izby w kształtowaniu postaw  studentów kierunku Budownictwo, mogących ubiegać się w przyszłości, po uzyskaniu dyplomu inżyniera i magistra inżyniera o uprawnienia budowlane do  pełnienia samodzilnuch funkcji technicznych w budownictwie.

W uznaniu zasług niektórych Członków Izby Marszałek Wojewódzwtwa Wielkopolskiego , w dwudziestolecie działalności WOIIB , przyznał wyróżnienia regionalne.

Odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”,  najwyższym odznaczeniem  regionalnym, ustanowionym uchwałą nr XXX/469/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2000 roku wyróżnieni zostali m.in. następujący pracownicy Instytutu Budownictwa: dr inż. Barbara Ksit, dr inż. Edmund Przybyłowicz, prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak.

Otwarcie Zjazdu : wystąpienie Prorektora PP prof. dr hab. inż. Wojciecha Sumelki

 


 
Uczestnicy Zjazdu : w drugim rzędzie pracownicy naukowi Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania

 


 
Wyróżnieni Odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Z prawej  strony u dołu dotychczasowy Przewodniczący Okręgowej Rady Izby mgr inż. Jerzy Stroński, u  góry z prawej reprezentujący Marszałka Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury  mgr inż. Krzysztof Krzysztofiak.
przygotował Józef Jasiczak

 

2022.03.23

AKADEMIA PROJEKTANTA online – III edycja – nadchodzi

Serdecznie zapraszamy na III edycję warsztatów online z cyklu „AKADEMIA PROJEKTANTA", która odbędzie się 13-14.04.2022.

Jest to bezpłatne, dwudniowe szkolenie przeznaczone dla architektów, wykonawców, ale także dla indywidualnych inwestorów.

W programie m.in.:

 • system budowlany STEICO w pigułce – gotowe rozwiązania, współpraca z projektantami
 • odporność ogniowa konstrukcji drewnianych
 • szczelność powietrzna budynków
 • konstrukcje otwarte i zamknięte dyfuzyjnie w praktyce i wiele innych ciekawych tematów z zakresu budownictwa szkieletowego

Uwaga!
Szkolenie nie będzie nigdzie publikowane, a liczba miejsc jest ograniczona.

Nie zwlekaj i już dziś zarejestruj się na obydwa dni szkoleniowe za pośrednictwem poniższych linków (osobno, na każdy dzień):

DZIEŃ 1
akademiasteico.clickmeeting.com/akademia-projektanta/register

DZIEŃ 2
akademiasteico.clickmeeting.com/akademia-projektanta-dzien-2/register

Serdecznie zapraszamy.

2022.03.07

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Pracowników i Studentów do udziału w otwartym seminarium naukowym "Ekologiczne i innowacyjne technologie rekultywacji terenów przemysłowych z punktu widzenia cyklu życia budynku i efektywności energetycznej" w ramach projektu RecoverIND. Seminarium odbędzie się w piątek 25 marca 2022 r. w godz. 9:00-12:15 w sali 123BL.

Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium drogą mailową do 24 marca 2022 r. (marlena.kucz@put.poznan.pl)

Program - Więcej informacji

2022.02.23

The Institute of Building Engineering has signed an Technical Cooperation Agreement with ACCA software S.p.A.

The purpose of this Agreement is to establish a collaboration aimed at implementing the new technologies developed by ACCA in the sectors of architectural design, reinforced concrete, metal and wood structural calculation, cost estimating, work scheduling and supervision, residential plant engineering, as well as photovoltaic systems and BIM technology, by providing academic licences for the following software solutions:

 • Edificius – Architectural BIM design
 • Edificius LAND – Landscaping design
 • usBIM.10
 • Edificius MEP – Mechanical – Electrical Plumbing installation design
 • Edilus CONCRETE – Reinforced Concrete
 • EdiLus STEEL – Steel structures
 • EdiLus MASONRY – Masonry structures
 • usBIM.platform – BIM collaboration platform
 • Primus – Cost estimate
 • Primus TAKEOFF - TAKE OFF from CAD
 • Primus IFC – IFC file reading
 • Primus KRONO – Work scheduling
 • Solarius PV – Photovoltaic system
 • TerMus BRIDGE – Thermal bridges
 • CerTus SCAFFOLDING – Scaffolding safety design
 • CerTus HSBIM – Health and safety for Construction sites
 • usBIM.clash – BIM clash detection
 • usBIM.viewer+

www.accasoftware.com

For further information please contact: monika.siewczynska@put.poznan.pl

2022.02.07

W dniu 2 lutego 2022 roku w ramach Targów BUDMA’22 odbyła się na terenie MTP konferencja zorganizowana przez WOIIB pt.:
Obiekty niskoemisyjne i energooszczędne w kontekście redukcji śladu węglowego w budownictwie.

2022.01.24

Konferencja Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych odbędzie się 2 i 3 lutego 2022 roku w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2022. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski, Instytut Analizy Konstrukcji, Instytut Budownictwa oraz Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Politechnice Poznańskiej.

Konferencja stanowi forum do dyskusji i wymiany doświadczeń dla pracowników naukowych, architektów, projektantów, wykonawców, konstruktorów, strażaków PSP, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz firm związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych. Konferencja została objęta honorowym patronatem Rektora Politechniki Poznańskiej. Rejestracja uczestników na stronie konferencji:

https://www.sitp.poznan.pl/articles/konferencja-naukowo-techniczna-na-targach-budma

2022.01.11

KONKURS na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  WILIT PP oraz WIŚIIM UPP

I miejsce – nagroda 2000 zł
II miejsce – nagroda 1500 zł
III miejsce – nagroda 1000 zł

Termin składania prac wraz z krótkim opisem pracy (do 500 znaków)

2022.09.30

do dr inż. Barbary Ksit, pok. 116, BL barbara.ksit@put.poznan.pl

Plakat informacyjny

2021.12.06

Podsumowanie konkursu Nowoczesne technologie w budownictwie mieszkaniowym zorganizowanego przez Grupę Inwest

2021.11.26

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym seminarium Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu w poniedziałek 13 grudnia 2021r. o godz. 13:30-14:30.

Na seminarium, które planowane jest w formie stacjonarnej, prof. dr inż. Wolfgang DORNISCH z Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Chociebużu (BTU Cottbus-Senftenberg) przedstawi referat pt.
"Basics, Challenges and Advantages of Isogeometric Analysis".

Abstrakt referatu i dalsze szczegóły w załączonym pliku.

Z poważaniem,

prof. Mieczysław Kuczma
Prodziekan ds. nauki

2021.11.25

Zapraszamy do udziału w 6 Workshopie SCFM 2021 w dniu 26 listopada 2021 w godzinach 10:00-13:00 + wycieczka. Planowane zakończenie koło 15:00.

Zaproszenie
Więcej informacji

2021.11.04

W poniedziałek 15 listopada 2021 r. o godz.13.30 odbędzie się otwarte seminarium naukowe, na którym prof. dr hab. inż. Wacław Kuś z Politechniki Śląskiej przedstawi referat pt:

Optymalne projektowanie z użyciem obliczeń inteligentnych (Intelligent Computing in Optimal Design)

Seminarium odbędzie się w formie zdalnej.

Więcej informacji

2021.11.02

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową organizowany przez Grupę INWEST został rozstrzygnięty. Wręczenie nagród nastąpi 30 listopada 2021 roku.

2021.10.20

Ruszyła V edycja Konkursu dla Młodych Inżynierów. Więcej szczegółow tutaj.

2021.10.18

W dniach 14-16 października w Bielsko-Białej odbyła się jubileuszowa XXV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA a BUDOWNICTWO. Tematyka tegorocznej konferencji obejmowała szereg grup problemowych. Uczestnikami byli zarówno przedstawiciele świata nauki reprezentowanego przez szereg ośrodków naukowych w tym nasz Instytut Budownictwa, jak i świat praktyki zawodowej reprezentowany przez przedstawicieli wiele firm. Przewodniczącym konferencji był prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz skład komitetów podany jest w komunikacie.

Kolejne spotkanie świata nauki i praktyki w temacie ekologii planowane jest w kolejnym roku.

2021.10.12

WAŻNA INFORMACJA - Do końca tygodnia (2021.10.15) można zgłaszać prace dyplomowe na konkurs. Pula nagród to 20 tys. zł i płatny staż.

2021.09.30

W dniu 2021.09.24 odbyły się obchody Dnia Budowlańca, których organizatorem była Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (oddział Konin). W tym szczególnym dniu zostały nadane odznaczenia oraz odznaki honorowe dla wybitnych i zasłużonych inżynierów.

Z dumą informujemy, iż w tym roku uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odznakę honorową przyznano pracownikowi Instytutu Budownictwa dr inż. Barbarze Ksit.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zarówno osobistym, jak i zawodowym.

2021.09.30

Szanowni Studenci,

zapraszamy do udziału w konkursie na pracę dyplomową dotyczącą budownictwa w technologii STEICO.

Tematem Konkursu jest wykorzystanie technologii STEICO w budownictwie energooszczędnym. Oczekiwane są prace dyplomowe ukazujące co najmniej jeden z następujących aspektów: specyfikę rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych, właściwości użytkowe, wpływ na środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie, logistyka w budownictwie, finanse i ekonomia, prawo i normy budowlane.

Więcej informacji na stronie firmy STEICO pod adresem: www.steico.com/konkurs

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia.

2021.09.28

Grupa Inwest ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką/inżynierską/magisterską) poświęconą tematyce nowoczesnych technologii w budownictwie mieszkaniowym obronioną na Politechnice Poznańskiej w roku akademickim 2020/2021. Termin zgłaszania prac upływa 15.10.2021.

Pula nagród to 20 000 zł. Do wygrania także płatny staż.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji na stronie Organizatora pod adresem: grupainwest.pl/csr/konkurs

2021.09.17

Trwa rekrutacja na Studia podyplomowe FIDIC.

2021.09.17

W dniach 15-16 września 2021r w Zielonej Górze odbyła się X Konferencja Naukowo Techniczna, Renowacja budynków i modernizacja obszarów zurbanizowanych, w której brali udział pracownicy Instytutu Budownictwa. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i wyników badań w zakresie renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych. Na konferencji zaprezentowane zostały zagadnienia związane z renowacją budynków, ochroną dziedzictwa materialnego, potrzebami rewitalizacji miast. Obrady podzielone zostały na 6 sesji tematycznych. W piątej sesji zaprezentowane były referaty i badania naszych pracowników. Od 2005 roku dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ jest przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego a Przewodniczącym Konferencji jest prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz.

Więcej informacji

2021.09.14

W dniu 10 września 2021r Wałczu odbyła się już XVIII Konferencja Naukowo Techniczna, w której zorganizowaniu brali udział pracownicy Instytutu Budownictwa. Konferencja przedstawiała szeroko pojęte aspekty rewitalizacji obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, wynikających z podtopień w wyniku nawalnych deszczów. Dwie sesje poświęcone były szeroko pojętej tematyce związanej z bardzo aktualnymi katastrofalnymi skutkami, związanymi z ulewnymi deszczami oraz problemami, wynikającymi z tych zjawisk. W spotkaniu ekspertów ze świata praktyki i nauki, brali udział pracownicy Politechniki Poznańskiej a w tym Instytutu Budownictwa. W tym roku udział w konferencji był możliwy zarówno w formie tradycyjnej (obecność osobista na sali wykładowej), jak i za pośrednictwem platformy internetowej. Obradom towarzyszyły bardzo ciekawe wystąpienia oraz burzliwe dyskusje, dzięki którym słuchacze mogli poszerzyć swój zasób wiedzy w tej tematyce. Kolejna konferencja poświęcona aspektom rewitalizacji obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej planowana jest za rok.

Prof. dr. hab. inż. Józef Jasiczak i dr inż. Edmund Przybyłowicz podczas otwarcia konferencji

Więcej informacji w ulotce informacyjnej.

2021.09.08

Grupa Inwest ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką/inżynierską/magisterską) poświęconą tematyce nowoczesnych technologii w budownictwie mieszkaniowym obronioną na Politechnice Poznańskiej w roku akademickim 2020/2021.

Pula nagród to 20 000 zł. Do wygrania także płatny staż.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji na stronie Organizatora pod adresem: https://grupainwest.pl/csr/konkurs

 

2021.07.01

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej Politechniki Poznańskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 lipca 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz nadania sali wykładowej imienia prof. Andrzeja Ryżyńskiego.

Profesor Andrzej Ryżyński (1926-2017) był Rektorem Politechniki Poznańskiej w latach 1985-1990, Zasłużonym Profesorem Politechniki Poznańskiej, Dziekanem Wydziału Budownictwa Lądowego, a także Dyrektorem Instytutu Inżynierii Lądowej. Był również wybitnym specjalistą w dziedzinie budownictwa mostowego.

Serdecznie zapraszamy Społeczność Akademicką oraz sympatyków Politechniki Poznańskiej do obejrzenia transmisji na YouTube Politechniki Poznańskiej. Bezpośredni link do transmisji będzie podany w dniu uroczystości na stronie:
https://www.put.poznan.pl/artykul/uroczystosc-upamietnienia-prof-andrzeja-ryzynskiego

2021.07.01

Szanowni Studenci i Promotorzy!

Trwa konkurs na najlepsze prace dyplomowe (inżynierskie, licencjackie, magisterskie) poświęcone nowoczesnym technologiom w budownictwie mieszkaniowym.

Pula nagród w konkursie to 20 tys. zł oraz stażw grupie kapitałowej Organizatora. Zgłoszenia nadsyłać można do 30 września br. pod adresem konkurs@grupainwest.pl. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępne na stronie: https://grupainwest.pl/csr/konkurs

Zapraszamy do udziału!

Organizator konkursu: Grupa Inwest

2021.07.01

ZAPROSZENIE
na II edycję dwudniowej oraz bezpłatnej AKADEMII PROJEKTANTA ONLINE, która odbędzie się w dniach 2021.07.14-15.

Eksperci Akademii podzielą się z Państwem specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania i wznoszenia budynków o konstrukcji drewnianej.

Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga rejestracji za pośrednictwem poniższych linków (osobno, na każdy dzień):

Dzień I - 2021.07.14
https://akademiasteico.clickmeeting.com/akademia-projektanta-ii-edycja/register

Dzień II - 2021.07.15
https://akademiasteico.clickmeeting.com/akademia-projektanta-ii-edycja-dzien-ii/register

(Informujemy, że link aktywacyjny będzie Państwu przesłany na podany adres e-mail, dzień przed planowanym szkoleniem.)

Serdecznie zapraszamy.

Do udziału w wydarzeniu zachęcamy szczególnie Studentów 6 semestru studiów dziennych, kierunek Budownictwo, którzy obecnie uczęszczają na wykłady z przedmiotu Konstrukcje Drewniane do dra inż. Marcina Chybińskiego.

Dzień 1, Dzień 2

2021.06.30

UWAGA KONKURS

Zapraszamy także do udziału w konkursie na pracę dyplomową dotyczącą budownictwa w technologii STEICO.

Formularz zgłoszeniowy, Regulamin konkursu

2021.06.28

Rozpoczynamy rekrutację na Studia podyplomowe FIDIC.

2021.06.18

Podczas ostatniego dnia Międzynarodowej Konferencji Konstrukcji Metalowych (ICMS 2021) zostaną zaprezentowane 2 referaty plenarne oraz 2 wystąpienia sponsorów konferencji. Wyniki swoich badań przedstawi 19 uczestników konferencji. Ceremonię zamknięcia konferencji uświetni koncert Słowa Światła.

2021.06.17

Trwa drugi dzień Międzynarodowej Konferencji Konstrukcji Metalowych (ICMS 2021), a jej uczestnicy prezentują najważniejsze osiągnięcia naukowe dotyczące konstrukcji metalowych oraz zespolonych. Dzisiaj zostaną zaprezentowane 3 referaty plenarne, 22 prezentacje uczestników oraz 2 wystąpienia sponsorów konferencji. Pomimo, że konferencja ma formę zdalną, cieszy się ona dużą liczbą uczestników, wśród których swoje referaty wygłosili doktor Hasan AL-RIFAIE oraz magister Szymon FUJAK.

2021.06.16

W naszym Instytucie trwa Międzynarodowa Konferencja Konstrukcji Metalowych (online). Poniżej kilka zdjęć z ceremonii otwarcia.

2021.06.10

Rektor Politechniki Poznańskiej zaprasza na wykład otwarty prof. dr hab. inż. Wojciecha Sumelki z Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, pt. "O rzeczywistości i jej matematyzowalności - mechanika materiałów i konstrukcji", który odbędzie się w czwartek 17 czerwca 2021 r. o godz. 17:00.

Link do wydarzenia

2021.06.02

Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do składania wniosków w nowej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za wybitne osiągnięcia naukowe.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji polskojęzycznej w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Na adres:
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA – Osiągnięcia naukowe"

lub

w Kancelarii Głównej Ministerstwa, Warszawa, ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

2021.05.18

ZAPROSZENIE
na dwudniową oraz bezpłatną AKADEMIĘ PROJEKTANTA ONLINE, która odbędzie się w dniach 2021.06.09-10.

Eksperci Akademii podzielą się z Państwem specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania i wznoszenia budynków o konstrukcji drewnianej.

Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga rejestracji za pośrednictwem poniższych linków (osobno, na każdy dzień):

DZIEŃ 1
https://akademiasteico.clickmeeting.com/akademia-projektanta/register

DZIEŃ 2
https://akademiasteico.clickmeeting.com/akademia-projektanta-dzien-2/register

Serdecznie zapraszamy.

Do udziału w wydarzeniu zachęcamy szczególnie Studentów 6 semestru studiów dziennych, kierunek Budownictwo, którzy obecnie uczęszczają na wykłady z przedmiotu Konstrukcje Drewniane do dra inż. Marcina Chybińskiego.

Dzień 1, Dzień 2

2021.05.14

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na "Seminarium", które odbędzie się w dniu 2021.05.17 o godz. 13:30 on-line.

Temat seminarium: Prezentacja dotycząca konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą nowoczesnym technologiom w budownictwie mieszkaniowym.

Prelegenci:
Piotr Hofman - prezes HM Inwest - Organizatora konkursu. Temat wystąpienia: Grupa Inwest jako polski podmiot działający na rynku budownictwa mieszkaniowego.
Kamil Goral - współpracownik Organizatora konkursu.

W celu wzięcia udziału w seminarium należny użyć ten link.

Bardzo proszę uczestników o niewłączanie kamery i wyciszenie mikrofonu.

2021.05.12

Pracownicy i Doktoranci Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu
Szanowni Państwo,

Na przełomie maja i czerwca br. gościć będziemy na naszej Uczelni światowej sławy uczonego i inżyniera budownictwa – Prof. Dr. techn. Dr. h.c. mult. Herberta Manga z Politechniki Wiedeńskiej.

Profesor Mang wygłosi dwa referaty:

1) On a remarkable geometric-mechanical synergism based on a novel linear eigenvalue problem, wykład w ramach seminarium Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, poniedziałek 31 maja 2021r. godz. 13.30-14.30 (abstract).

2) The Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge ? A symbol of the witnessed development of modern China, wykład otwarty Miasta Poznania w ramach programu "Akademicki Poznań", wtorek 1 czerwca 2021r. godz. 11.00-12.00 (krótkie CV).

Tematyka i terminy wykładów zostały ustalone już w grudniu 2020 roku. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną nie jest jednak jeszcze do końca przesądzone, czy Profesor Mang przyjedzie do Poznania i wygłosi wykłady na terenie naszej Uczelni, czy wykłady odbędą się w sposób zdalny na platformie internetowej. Dalsze informacje dotyczące miejsca wykładu i ewentualne linki do wirtualnej sali wykładowej prześlemy później.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach, które zapowiadają się bardzo interesująco.

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
Prodziekan ds. nauki

2021.05.10

Grupa Inwest ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką/inżynierską/magisterską) poświęconą tematyce nowoczesnych technologii w budownictwie mieszkaniowym obronioną na Politechnice Poznańskiej w roku akademickim 2020/2021.
Pula nagród to 20 000 zł. Do wygrania także płatny staż.
Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji na stronie Organizatora pod adresem: https://grupainwest.pl/csr/konkurs

2021.04.12

Uprzejmie zapraszamy na zdalne zebranie Instytutu Budownictwa, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021 roku o godz. 13:30. W celu wzięcia udziału w zebraniu należy kliknąć link.

Bardzo prosimy uczestników o niewłączanie kamery i wyciszenie mikrofonu.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w zebraniu, proimy o poinformowanie Kierownika Zakładu.

2021.04.09

Oferta pracy w Instytucie Budownictwa w Międzyinstytutowym Laboratorium Konstrukcji Budowlanych na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego od 1 września 2021 roku

2021.03.25

Szanowni Państwo, Członkowie Komisji Nauk Mechanicznych i Budowlanych przy O/PAN w Poznaniu.

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 na platformie Zoom (link) odbędzie się otwarte seminarium naukowe KNMiB połączone z seminarium Instytutu Analizy Konstrukcji PP, na którym dr hab. inż., prof. PŚ Artur Nowoświat oraz dr inż. Agnieszka Winkler-Skalna z Politechniki Śląskiej przedstawią referat pt:

Algebra liczb perturbacyjnych - zastosowania w fizyce budowli.

2021.03.22

Informujemy, że w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz.13:30 odbędzie się otwarte seminarium IAK, na którym dr hab. inż. Jarosław Latalski, prof. uczelni z Politechniki Lubelskiej wygłosi referat pt.

Dynamika cienkościennych belek kompozytowych

Seminarium odbędzie się w formie zdalnej - link do pokoju eMeeting.

Dyrekcja IAK

2021.02.09

Uprzejmie zapraszamy na zdalne seminarium Instytutu Budownictwa, które odbędzie się w dniu 2021.02.15 (poniedziałek) o godz. 13:30.

Tematem seminarium będzie: "Badanie nośności stalowych słupów złożonych z kształtowników giętych na zimno o przekroju poprzecznym otwartym z dodatkowymi gałęziami przylgowymi"

Prelegent: dr inż. Patryk Deniziak, Katedra Konstrukcji Metalowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska

W celu wzięcia udziału w seminarium należny użyć tego odnośnika.

Bardzo proszę uczestników o niewłączanie kamery i wyciszenie mikrofonu.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w seminarium, proszę o poinformowanie Kierownika Zakładu.

2021.01.11

Listy gratulacyjne z okazji 65-lecia Katedry Budownictwa: Wielkopolska Izba Budownictwa, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Archiwum

Ewaluacja

RecoverIND

recoverind.eu

DIFISEK

Dydaktyka

FIDIC

Zaliczenie komisyjne

Konsultacje

Plan

Opiekunowie

Kierunków

Praktyk

Pliki do pobrania

Chmura PP

Posiedzenia

Rada Wydziału

Rada Dyscypliny

Dyrekcja

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP
tel. (61) 665-2088, 665-2097

Zastępca dyrektora

dr hab. inż. Agnieszka Ślosarczyk, prof. PP
tel. (61) 665-2166

Instytut