Opiekunowie kierunków

BUDOWNICTWO

dr inż. Marlena KUCZ, prof. PP – studia stacjonarne

dr hab. inż. Wojciech SIEKIERSKI – studia niestacjonarne

 

Opiekunowie specjalności:

  • Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe

dr hab. inż. Mieczysław SŁOWIK, prof. PP – Instytut Inżynierii Lądowej

  • Construction engineering and management

dr hab. inż. Jerzy PASŁAWSKI, prof. PP – Instytut Budownictwa

  • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

dr hab. inż. Jerzy PASŁAWSKI, prof. PP – Instytut Budownictwa

  • Konstrukcje budowlane

dr hab. inż. Katarzyna RZESZUT, prof. PP – Instytut Budownictwa

  • Structural engineering

dr hab. inż. Zdzisław PAWLAK – Instytut Analizy Konstrukcji

 

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

dr inż. Marlena KUCZ, prof. PP – studia stacjonarne

 

Więcej informacji