Data dodania

Rada wydziału

DZIEKAN

1. prof. dr hab. inż. Jacek PIELECHA

 

PRODZIEKANI

2. dr inż. Marlena KUCZ, prof. PP

3. prof. dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA

4. dr hab. inż. Wojciech SIEKIERSKI

 

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Z TYTUŁEM PROFESORA LUB STOPNIEM DOKTORA HABILITOWANEGO

5. dr hab. inż. Włodzimierz BEDNAREK

6. dr hab. inż. Krzysztof BIEŃCZAK, prof. PP

7. prof. dr hab. inż. Paweł FUĆ

8. dr hab. inż. Adam GLEMA, prof. PP

9. dr hab. inż. Miłosław KOZAK, prof. PP

10. dr hab. inż. Michał LIBERA

11. prof. dr hab. inż. Piotr LIJEWSKI

12. dr hab. Katarzyna MACHOWIAK, prof. PP

13. prof. dr hab. Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA

14. dr hab. inż. Małgorzata ORCZYK, prof. PP

15. dr hab. inż. Jerzy PASŁAWSKI, prof. PP

16. dr hab. inż. Zdzisław PAWLAK, prof. PP

17. prof. dr hab. inż. Ireneusz PIELECHA

18. dr hab. inż. Zbigniew POZORSKI, prof. PP

19. dr hab. inż. Katarzyna RZESZUT, prof. PP

20. dr hab. inż. Wojciech SAWCZUK, prof. PP

21. dr hab. inż. Piotr SAWICKI, prof. PP

22. dr hab. inż. Jarosław SELECH, prof. PP

23. dr hab. inż. Mieczysław SŁOWIK, prof. PP

24. dr hab. inż. Arkadiusz STACHOWIAK, prof. PP

25. prof. dr hab. inż. Wojciech SUMELKA

26. dr hab. inż. Grzegorz SZYMAŃSKI, prof. PP

27. dr hab. inż. Agnieszka ŚLOSARCZYK, prof. PP

28. dr hab. inż. Przemysław TYCZEWSKI

29. dr hab. inż. Marek WALIGÓRSKI, prof. PP

30. dr hab. inż. Łukasz WOJCIECHOWSKI, prof. PP

31. dr hab. inż. Marek ZABŁOCKI, prof. PP

 

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

32. dr inż. Monika CHUDA-KOWALSKA

33. dr inż. Teresa GRABIEC-MIZERA

34. wakat

35. dr inż. Marcin KICIŃSKI

36. dr inż. Agnieszka PŁATKIEWICZ

37. dr inż. Jeremi RYCHLEWSKI

38. dr inż. Maciej SIEDLECKI

 

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADADEMICKIMI

39. mgr Elżbieta CZARNECKA

40. dr inż. Michał DOBRZYŃSKI

 

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

41. mgr inż. Julia MILEWICZ

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

42. Nadia DUR

43. Dawid FABISZAK

44. Sebastian FREDA

45. Marta JĘDRASZAK

46. inż. Adam KAMOŚ

47. Bartosz KOMOSA

48. Wiktor PODOLAŃCZYK

49. Klaudia SZUSTKA

50. Jakub WIŚNIEWSKI

 

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NA WYDZIALE (z głosem doradczym)

51. dr inż. Ryszard MAŃCZAK (przedst. ZZ ZNP)

52. Zbigniew ZAWITOWSKI (przedst. NSZZ Solidarność)

PL