Data dodania

08.07.2021
Rada wydziału

DZIEKAN

1. prof. dr hab. inż. Jacek PIELECHA

 

PRODZIEKANI

2. dr inż. Marlena KUCZ, prof. PP

3. prof. dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA

4. dr hab. inż. Wojciech SAWCZUK, prof. PP

5. dr hab. inż. Wojciech SIEKIERSKI

 

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Z TYTUŁEM PROFESORA LUB STOPNIEM DOKTORA HABILITOWANEGO

6. dr hab. inż. Włodzimierz BEDNAREK

7. dr hab. inż. Krzysztof BIEŃCZAK, prof. PP

8. prof. dr hab. inż. Paweł FUĆ

9. dr hab. inż. Adam GLEMA, prof. PP

10. dr hab. inż. Miłosław KOZAK, prof. PP

11. dr hab. inż. Michał LIBERA

12. dr hab. inż. Piotr LIJEWSKI, prof. PP

13. dr hab. Katarzyna MACHOWIAK, prof. PP

14. prof. dr hab. Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA

15. dr hab. inż. Małgorzata ORCZYK, prof. PP

16. dr hab. inż. Jerzy PASŁAWSKI, prof. PP

17. dr hab. inż. Zdzisław PAWLAK

18. prof. dr hab. inż. Ireneusz PIELECHA

19. dr hab. inż. Zbigniew POZORSKI, prof. PP

20. dr hab. inż. Katarzyna RZESZUT, prof. PP

21. dr hab. inż. Piotr SAWICKI

22. dr hab. inż. Jarosław SELECH, prof. PP

23. dr hab. inż. Mieczysław SŁOWIK, prof. PP

24. dr hab. inż. Arkadiusz STACHOWIAK, prof. PP

25. prof. dr hab. inż. Wojciech SUMELKA

26. dr hab. inż. Grzegorz SZYMAŃSKI, prof. PP

27. dr hab. inż. Agnieszka ŚLOSARCZYK, prof. PP

28. dr hab. inż. Przemysław TYCZEWSKI

29. dr hab. inż. Marek WALIGÓRSKI, prof. PP

30. dr hab. inż. Łukasz WOJCIECHOWSKI

31. dr hab. inż. Marek ZABŁOCKI, prof. PP

 

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

32. dr inż. Monika CHUDA-KOWALSKA

33. dr inż. Teresa GRABIEC-MIZERA

34. dr inż. Remigiusz JASIŃSKI

35. dr inż. Marcin KICIŃSKI

36. dr inż. Agnieszka PŁATKIEWICZ

37. dr inż. Jeremi RYCHLEWSKI

38. dr inż. Maciej SIEDLECKI

 

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADADEMICKIMI

39. mgr Elżbieta CZARNECKA

40. dr inż. Michał DOBRZYŃSKI

 

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

41. mgr inż. Julia MILEWICZ

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

42. Nadia DUR

43. Sebastian FREDA

44. Mikołaj GEMZICKI

45. Adam KAMOŚ

46. Alicja KRAJEWSKA

47. Bartosz KRUCZYŃSKI

48. Szymon LEWICKI

49. Konrad LUDWICZAK

50. Maciej PIÓRKOWSKI

 

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NA WYDZIALE (z głosem doradczym)

51. dr inż. Ryszard MAŃCZAK (przedst. ZZ ZNP)

52. Zbigniew ZAWITOWSKI (przedst. NSZZ Solidarność)

PL