Data dodania

Opiekunowie kierunków

BUDOWNICTWO

dr inż. Marlena KUCZ, prof. PP – studia stacjonarne

dr hab. inż. Wojciech SIEKIERSKI – studia niestacjonarne

 

Opiekunowie specjalności:

 • Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe

dr hab. inż. Mieczysław SŁOWIK, prof. PP – Instytut Inżynierii Lądowej

 • Construction engineering and management

dr hab. inż. Jerzy PASŁAWSKI, prof. PP – Instytut Budownictwa

 • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

dr hab. inż. Jerzy PASŁAWSKI, prof. PP – Instytut Budownictwa

 • Konstrukcje budowlane

dr hab. inż. Katarzyna RZESZUT, prof. PP – Instytut Budownictwa

 • Structural engineering

dr hab. inż. Zdzisław PAWLAK, prof. PP – Instytut Analizy Konstrukcji

 

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

dr inż. Marlena KUCZ, prof. PP – studia stacjonarne

 

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW

dr hab. inż. Jarosław SELECH, prof. PP

 

Opiekunowie specjalności (II stopień):

 • Hybrydowe systemy napędowe

prof. dr hab. inż. Ireneusz PIELECHA – Instytut Silników Spalinowych i Napędów

 • Maszyny robocze

dr inż. Żaneta STASZAK – Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

 • Pojazdy chłodnicze

dr hab. inż. Krzysztof BIEŃCZAK, prof. PP – Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

 • Pojazdy samochodowe

dr hab. inż. Michał LIBERA – Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

 • Pojazdy szynowe

dr hab. inż. Adrian GILL – Instytut Transportu

 • Product engineering

dr inż. Jędrzej KASPRZAK – Instytut Transportu

 

LOTNICTWO

prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI

 

Opiekunowie specjalności:

 • Bezpieczeństwo transportu lotniczego

dr inż. Anna KOBASZYŃSKA-TWARDOWSKA – Instytut Transportu

 • Bezzałogowe statki powietrzne

dr Jędrzej ŁUKASIEWICZ – Instytut Silników Spalinowych i Napędów

 • Organizacja ruchu lotniczego

dr hab. inż. Remigiusz JASIŃSKI – Instytut Silników Spalinowych i Napędów

 • Pilotaż statków powietrznych

dr hab. inż. Agnieszka WRÓBLEWSKA – Centrum Kształcenia Lotniczego

 • Silniki lotnicze i płatowce

dr inż. Łukasz BRODZIK – Instytut Energetyki Cieplnej (WIŚiE)

 

LOTNICTWO i KOSMONAUTYKA

prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI

 

Opiekunowie specjalności:

 • Bezzałogowe statki powietrzne

dr Jędrzej ŁUKASIEWICZ – Instytut Silników Spalinowych i Napędów

 • Lotnictwo cywilne

dr hab. inż. Remigiusz JASIŃSKI – Instytut Silników Spalinowych i Napędów

 • Ruch lotniczy (profil praktyczny)

dr inż. Marta GALANT-GOŁĘBIEWSKA – Instytut Silników Spalinowych i Napędów

 

TRANSPORT

prof. dr hab. inż. Jerzy MERKISZ

 

Opiekunowie specjalności (II stopień):

 • Logistyka transportu

dr inż. Marcin KICIŃSKI – Instytut Transportu

 • Sustainable transport 

prof. dr hab. Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA – Instytut Transportu

 • Transport  chłodniczy

dr inż. Kasper GÓRNY – Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

 • Transport drogowy

dr hab. inż. Jakub KOWALCZYK – Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

 • Transport niskoemisyjny

dr hab. inż. Miłosław KOZAK, prof. PP – Instytut Silników Spalinowych i Napędów

 • Transport szynowy

dr inż. Paweł KOMORSKI – Instytut Transportu

 

Opiekun studentów zagranicznych i koordynator ERASMUS+

mgr inż. Izabela KLAPISZEWSKA – Instytut Budownictwa 

dr inż. Hanna SAWICKA – Instytut Transportu

 

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia i akredytacji kierunków

prof. dr hab. Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA – Instytut Transportu

 

Pełnomocnik Dziekana ds. ruchu naukowego

dr inż. Michalina KAMIŃSKA – Instytut Silników Spalinowych i Napędów

PL