Data dodania

Fit for BIM

Fit for BIM – Kompetencje technologii cyfrowych w budownictwie w szkolnictwie zawodowym i wyższym

Transformacja cyfrowa coraz bardziej wpływa na wszystkie procesy pracy i zmienia sposób nauki oraz wykonywania zawodu. Dotyczy to również budownictwa, które nie funkcjonuje obecnie bez cyfrowych technologii, nowych systemów i metod takich jak „Building Information Modeling (BIM)”. Fit for BIM tworzy modele służące integracji kompetencji cyfrowych w kształceniu zawodowym i wyższym i przyczynia się tym samym do zapewnienia wykwalifikowanych pracowników jutra.

 

Fit for BIM pokazuje na przykładzie „Digitalizacja w budownictwie”, z jakimi wymaganiami zawodowymi z zakresu cyfryzacji zetkną się wykwalifikowani pracownicy zawodów budowlanych oraz jak powinny wyglądać w przyszłości placówki nauczania zawodowego i uczelnie wyższe, tak aby mogły w praktyczny sposób przekazywać w nauce zawodu kompetencje cyfrowe. Głównym tematem projektu jest „Building Information Modeling” (BIM), metoda cyfrowego projektowania, wdrażania i zarządzania budynkami, która aktualnie staje się standardem w całej UE.

Dziewięciu partnerów z czterech krajów UE opracowuje i testuje modele dla szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zawodowego na cele integracji zagadnień digitalizacji w budownictwie w programach nauczania zawodu; inicjują też rozpowszechnianie i transfer wypracowanych koncepcji i materiałów, wykraczający poza ramy ich strategicznego partnerstwa.

Dzięki tym nowym modelom nauczania projekt przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. Uczniowie, stażyści i studenci staną się profesjonalistami dysponującymi rozległymi kompetencjami w zakresie budownictwa opartego na technologii cyfrowej. Umiejętności te zapewnią im lepsze szanse na rynku pracy i wzmocnią konkurencyjność oraz przyszłą rentowność przedsiębiorstw. Fit for BIM to impuls do poprawy struktur kształcenia zawodowego.

 

Fit for BIM rozwija i testuje na przykładzie branży budowlanej koncepcje zakotwiczenia umiejętności cyfrowych i nowych technologii w programach szkolenia zawodowego.Fit for BIM był realizowany przez osiem ośrodków szkolenia zawodowego i uczelni wyższych z Niemiec, Polski, Danii i Belgii – pod kierownictwem BGZ. Partnerzy mają bogate doświadczenie w dziedzinie kształcenia zawodowego i rozległą wiedzę fachową w zakresie budownictwa. Dodatkowo projekt wspierają różne stowarzyszenia gospodarcze, izby handlowe i firmy budowlane. Sieci współpracy partnerów zapewniają osiągalność i dotarcie do innych placówek oraz instytucji na terenie całej UE.

 

Koordynacja

BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH
Pohlstraße 67
10785 Berlin

Osoba do kontaktów: Grażyna Wittgen
Tel.: +49 30 80994114
E-Mail: wittgen@bgz-berlin.de
www.bgz-berlin.de

 

Partnerstwo

Robert-Schuman-Institut
Vervierser Straße 89-93
4700 Eupen

Osoba do kontaktów: Samira Demoulin
Tel: +32 87 59 12 75
E-Mail: samira.demoulin@rsi-eupen.be
www.rsi-eupen.be

 

Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes VoG St. Vith
Luxemburger-Straße 2a
4780 St. Vith

Osoba do kontaktów: Erich Hilger
Tel: +32 80 227 312
E-Mail: erich.hilger@zawm-st-vith.be
www.weiter-mit-bildung.be/home/

 

Aarhus Tech
Halmstadgade 6
8200 Aarhus

Osoba do kontaktów: Louise Okon Willie
Tel: +45 893 73 533
E-Mail: low@aarhustech.dk
www.aarhustech.dk

 

VIA University College
Chr M Østergaards Vej 4
8700 Horsens

Osoba do kontaktów: Holger Mouritzen
Tel: +45 875 54 055
E-Mail: hom@via.dk
www.via.dk

 

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Treskowallee 8
10318 Berlin

Osoba do kontaktów: Prof. Dr.-Ing. Jens Liebchen
Tel.: +49 30 5019-3493
E-Mail: Jens.Liebchen@HTW-Berlin.de
www.htw-berlin.de

 

Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten)
Gustav-Adolf-Str. 66
13086 Berlin

Osoba do kontaktów: Dr. Hans-Jürgen Lindemann
Tel.: +49 30 912052 136
E-Mail: hjl@halinco.de
www.oszbau2.de

 

Politechnika Poznańska
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań

Osoba do kontaktów: Dr. Marlena Kucz
Tel.:+48 61 665 21 82
E-Mail: marlena.kucz@put.poznan.pl
www.put.poznan.pl

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego
ul. Grunwaldzka 152
60-309 Poznań

Osoba do kontaktów: Maciej Jóźwiak
Tel: +48 660416036
E-Mail: mjozwiakets@wp.pl
www.zsb.com.pl

 

Rezultaty

Matryca kompetencji zawodowych technologii cyfrowych w budownictwie

Matryca kompetencji zawodowych w technologiach cyfrowych w budownictwie (analog. do EQF) bazuje na rzeczywistych procesach pracy i przedstawia dla wybranych zawodów jakie umiejętności cyfrowe są niezbędne do wykonywania zawodu z zastosowaniem nowych technologii. Szczególny nacisk jest położony na korzystanie z aplikacji BIM. Matryca przedstawia każdorazowo dla danego zawodu zadania związane z procesami cyfrowymi. Ilustruje specyficzne wiadomości, umiejętności i przekrojowe kompetencje informatyczne konieczne przy korzystaniu ze współczesnej technologii.

„Digitalizacja w budownictwie“ Materiały szkoleniowe do zastosowania w szkolnictwie zawodowym i wyższym"

W projekcie powstają materiały szkoleniowe do obsługi procesów digitalizacji w projektowaniu i budownictwie dla trzech zawodów:

  • dla wykwalifikowanych robotników budowlanych
  • dla techników budownictwa i kreślarzy technicznych
  • dla inżynierów / planistów budowlanych (Bachelor)

Te materiały edukacyjne zawierają szczegółowy opis tematów nauki w odniesieniu do konkretnych zadań w typowych sytuacjach zawodowych oraz opis materiałów dla kadry nauczającej i uczniów, opis procesów oceny efektów uczenia się i ilustrację wyników nauki (outputs).

Propozycja proceduralnego postępowania dla procesu akredytacji kompetencji i przepuszczalności pomiędzy szczeblem nauczania zawodowego a szczeblem akademickim

Proponowana koncepcja wskazuje jak można udokumentować nabyte w trakcie nauki kompetencje zakresu „Digitalizacja w budownctwie”. Równocześnie ilustruje jak mogą być one uznane w trakcie dalszej nauki. Oprócz tego przedstawia możliwości umocnienia współpracy i promowania przepuszczalności między szkolnictwem zawodowym i wyższym.

Kurs doszkalający dla kadry nauczającej - technologie cyfrowe w budownictwie

Szkolenie (100 -120 godzin) obejmuje zarówno aspekty dotyczące digitalizacji w budownictwie jak i dydaktyki szkolenia w technicznym nauczaniu zawodowym . Moduły kursu są oparte na treści jednostek nauki i poruszają m.in. takie tematy jak: podstawowe zastosowania metody BIM, cyfrowy bliźniak, rysunek CAD i 3D, a także korzystanie z urządzeń cyfrowych w trakcie zajęć.

Poradnik dydaktyczny dla placówek edukacyjnych „Digitalizacja w Budownictwie”

Przewodnik zawiera wskazówki dla instytucji szkolnictwa zawodowego, m.in.: jakie metody należy zatosować w praktyce zdobywania zawodu, jak umożliwić uczącym się nabycie nowych kompetencji informatycznych w odniesieniu do BIM. Przewodnik zawiera również wytyczne dotyczące kwalifikacji nauczycieli i wyposażenia technicznego szkół oraz ilustruje możliwości współpracy z przedsiębiorstwami odnoszącej się także do innych zagadnień tematycznych.

Zalecenia dotyczące kształtowania nauki zawodu zakresu zagadnień „Digitalizacja w budownictwie”

Zalecenia są odzwierciedleniem doświadczeń zdobytych w czterech krajach projektu w trakcie jego realizacji i testowania nowego modelu nauki. Są to pomocne wskazówki dla kadry kształcenia zawodowego i wyższego również w innych krajach UE.
Mają one pomóc innym skutecznie zakotwiczyć nowe technologie i metody (takie jak BIM) w programach nauczania zawodowego. Inne zalecenia i pomysły postępowania z aktualną problematyką cyfryzacji w szkoleniu zawodowym skierowane są do zainteresowanych stron z polityki, administracji i biznesu.

Wnioski wyciągnięte w tracie realizacji projektu oparte o zdobyte doświadczenia mogą być wykorzystane do wypracowania nowych koncepcji praktycznej nauki zawodu również w odniesieniu do innych innowacji i nowych technologii.

PL