Data dodania

Osoby odpowiedzialne za przydział promotorów

Budownictwo

I stopień

 • dr inż. Iwona Jankowiak
 • mgr inż. Anita Kaczor
 • dr hab. inż. Agnieszka Ślosarczyk, prof. PP

II stopień

 • Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe : dr inż. Iwona Jankowiak
 • Construction Engineering and Management: mgr inż. Anita Kaczor i dr hab. inż. Agnieszka Ślosarczyk, prof. PP
 • Inżynieria procesów budowlanych: mgr inż. Anita Kaczor i dr hab. inż. Agnieszka Ślosarczyk, prof. PP
 • Konstrukcje budowlane: mgr inż. Anita Kaczor i dr hab. inż. Agnieszka Ślosarczyk, prof. PP
 • Structural Engineering: mgr inż. Anita Kaczor i dr hab. inż. Agnieszka Ślosarczyk, prof. PP

 

Konstrukcja i eksploatacja środków transportu

I stopień

 • Maszyny robocze: dr hab. inż. Jarosław Selech, prof. PP
 • Pojazdy samochodowe: dr hab. inż. Dariusz Ulbrich, dr hab. inż. Michał Libera
 • Pojazdy transportu masowego: dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PP
 • Silniki spalinowe: dr inż. Wojciech Cieślik

 

Lotnictwo i kosmonautyka

I i II stopień

 • dr inż. Marta Galant-Gołębiewska
 • dr inż. Remigiusz Jasiński

 

Mechanika i budowa pojazdów

I stopień

 • Maszyny robocze: dr inż. Żaneta Staszak
 • Pojazdy autonomiczne: dr hab. inż. Dariusz Ulbrich
 • Pojazdy samochodowe: dr hab. inż. Dariusz Ulbrich
 • Pojazdy specjalizowane: dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. PP
 • Pojazdy transportu masowego: dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PP
 • Silniki spalinowe: dr inż. Wojciech Cieślik

II stopień

 • Hybrydowe systemy napędowe: dr inż. Wojciech Cieślik
 • Maszyny robocze: dr inż. Żaneta Staszak
 • Pojazdy autonomiczne: dr hab. inż. Dariusz Ulbrich
 • Pojazdy chłodnicze: dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. PP
 • Pojazdy samochodowe: dr hab. inż. Dariusz Ulbrich
 • Pojazdy szynowe: dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PP

 

Transport

I stopień

 • Logistyka transportu: dr inż. Marcin Kiciński
 • Transport drogowy: dr hab. inż. Dariusz Ulbrich
 • Transport niskoemisyjny: dr hab. inż. Miłosław Kozak, prof. PP
 • Transport szynowy: dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PP
 • Transport żywności: dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. PP

II stopień

 • Logistyka transportu: dr inż. Marcin Kiciński
 • Sustainable Transport: dr inż. Marcin Kiciński
 • Transport chłodniczy: dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. PP
 • Transport drogowy: dr hab. inż. Dariusz Ulbrich
 • Transport niskoemisyjny: dr hab. inż. Miłosław Kozak, prof. PP
 • Transport szynowy: dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PP
PL