Data dodania

08.02.2022
Osoby odpowiedzialne za przydział promotorów

Budownictwo

I stopień

dr inż. Iwona Jankowiak

mgr inż. Anita Kaczor

dr hab. inż. Agnieszka Ślosarczyk, prof. PP

II stopień

Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe : dr inż. Iwona Jankowiak

Construction Engineering and Management: mgr inż. Anita Kaczor i dr hab. inż. Agnieszka Ślosarczyk, prof. PP

Inżynieria procesów budowlanych: mgr inż. Anita Kaczor i dr hab. inż. Agnieszka Ślosarczyk, prof. PP

Konstrukcje budowlane: mgr inż. Anita Kaczor i dr hab. inż. Agnieszka Ślosarczyk, prof. PP

Structural Engineering: mgr inż. Anita Kaczor i dr hab. inż. Agnieszka Ślosarczyk, prof. PP

 

Konstrukcja i eksploatacja środków transportu

I stopień

Pojazdy transportu masowego: dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PP

Silniki spalinowe: dr inż. Wojciech Cieślik

II stopień

Pojazdy szynowe: dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PP

 

Lotnictwo i kosmonautyka

I i II stopień

dr inż. Marta Galant-Gołębiewska

dr inż. Remigiusz Jasiński

 

Mechanika i budowa pojazdów

I stopień

Maszyny robocze: dr inż. Żaneta Staszak

Pojazdy autonomiczne: dr inż. Dariusz Ulbrich

Pojazdy samochodowe: dr inż. Dariusz Ulbrich

Pojazdy specjalizowane: dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. PP

Pojazdy transportu masowego: dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PP

Silniki spalinowe: dr inż. Wojciech Cieślik

II stopień

Hybrydowe systemy napędowe: dr inż. Wojciech Cieślik

Maszyny robocze: dr inż. Żaneta Staszak

Pojazdy autonomiczne: dr inż. Dariusz Ulbrich

Pojazdy chłodnicze: dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. PP

Pojazdy samochodowe: dr inż. Dariusz Ulbrich

Pojazdy szynowe: dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PP

 

Transport

I stopień

Logistyka transportu: dr inż. Marcin Kiciński

Transport drogowy: dr inż. Dariusz Ulbrich

Transport niskoemisyjny: dr hab. inż. Miłosław Kozak

Transport szynowy: dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PP

Transport żywności: dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. PP

II stopień

Logistyka transportu: dr inż. Marcin Kiciński

Sustainable Transport: dr inż. Marcin Kiciński

Transport chłodniczy: dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. PP

Transport drogowy: dr inż. Dariusz Ulbrich

Transport niskoemisyjny: dr hab. inż. Miłosław Kozak

Transport szynowy: dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PP

PL