Data dodania

08.07.2021
PRAKTYKI I STAŻE

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Poznańskiej

Praktyki obowiązkowe - kierunek Budownictwo

Centrum Karier i Praktyk

OPIEKUNOWIE PRAKTYK

BUDOWNICTWO

 • Plan praktyk
 • Praktyka geodezyjna
  mgr inż. Michał MOCZKO – Instytut Inżynierii Lądowej
 • Praktyka geotechniczna
  dr inż. Tomasz JEŻ – Instytut Inżynierii Lądowej
 • Praktyka przeddyplomowa
  dr inż. Marcin KANONICZAK – Instytut Budownictwa, grupa 3-4
  dr inż. Bożena KUCZMA – Instytut Analizy Konstrukcji, grupa 1-2

  dr inż. Jarosław WILANOWICZ – Instytut Inżynierii Lądowej, grupa 5-6
 • Opiekun praktyki zawodowej na studiach niestacjonarnych
  dr hab. inż. Wojciech SIEKIERSKI – Instytut Inżynierii Lądowej

 

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE / SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING

 • Praktyka geodezyjna
  dr inż. Artur PLICHTA – Instytut Inżynierii Lądowej
 • Praktyka geotechniczna
  dr Dorota KRAWCZYK – Instytut Inżynierii Lądowej
 • Praktyka przeddyplomowa
  mgr inż. Maria RATAJCZAK – Instytut Budownictwa

 

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
mgr inż. Monika WANTUŁA – Instytut Silników Spalinowych i Napędów

 

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW /
KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU

dr inż. Wojciech CIEŚLIK – Instytut Silników Spalinowych i Napędów
dr inż. Kasper GÓRNY – Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

 

TRANSPORT
dr inż. Jędrzej KASPRZAK – Instytut Transportu
dr hab. inż. Andrzej ZIÓŁKOWSKI – Instytut Silników Spalinowych i Napędów

PL