AKTUALNOŚCI

Witamy na stronach Instytutu Transportu, który obok pięciu innych jednostek, należy do struktury Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Instytut Transportu został utworzony w styczniu 2020 roku z połączenia zakładów działających dotychczas w innych jednostkach organizacyjnych Wydziału, tj. w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu oraz Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych.
W skład Instytutu Transportu wchodzą zakłady Systemów Transportowych, Transportu Szynowego oraz Projektowania Uniwersalnego i Środków Mobilności.AKTUALNOŚCI


11.01.2023: Start Cup Day - Dzień Przedsiębiorczości na Politechnice Poznańskiej

Start Cup Day

Już w środę, 18 stycznia, odbędzie się Dzień Przedsiębiorczości na Politechnice Poznańskiej. W godzinach 9:00-15:30, w Centrum Wykładowym, wystawione będą stoiska przedsiębiorstw takich jak Aquanet, VW, Solaris, Enea Opeartor, Intel, Urząd Miasta i start-upy (Grupa Blix, MAB Robotics i MUCHA). Studenci będą mogli tam porozmawiać o stażach i praktykach oraz przenieść się w okularach VR w wirtualną rzeczywistość energetyki (Enea Operator), czy obserwować możliwości robotów kroczących (MAB Robotics). Jednocześnie, w sali CW4 odbędą się około 15-minutowe prezentacje firm oraz konkursu EUNICE Start Cup, których zwieńczeniem będzie panel dyskusyjny "Start-up – od pomysłu do realizacji", prowadzony przez Kanclerza PP, dra Łukasza Kalupę.

Szczegółowy program dostępny jest pod tym linkiem.

Więce informacji znajdziecie Państwo na stronie https://startcup.put.poznan.pl/.

 04.01.2022: System do oceny intensywności zużywania się kół i szyn

W latach 2022-2025 w Instytucie Transportu realizowany jest projekt pt. „System pomiarowy do identyfikacji intensywności zużywania się pary koła z szyną wykorzystujący obrazowanie w zakresie światła widzialnego i podczerwonego” (LIDER/35/0182/L-12/20/NCBR/2021), który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER XII. Kierownikiem projektu jest dr inż. Tomasz Staśkiewicz (Zakład Transportu Szynowego).

 

 

Celem naukowym projektu jest opracowanie metody pomiaru współczynnika intensywności zużywania się pary koła i szyny w warunkach rzeczywistej eksploatacji, z wykorzystaniem obrazowania w zakresie światła widzialnego i podczerwonego oraz technik uczenia maszynowego. Celem utylitarnym projektu jest opracowanie i eksperymentalna weryfikacja prototypu systemu pomiarowego służącego do identyfikacji intensywności zużywania się pary koła z szyną.