AKTUALNOŚCI

Witamy na stronach Instytutu Transportu, który obok pięciu innych jednostek, należy do struktury Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Instytut Transportu został utworzony w styczniu 2020 roku z połączenia zakładów działających dotychczas w innych jednostkach organizacyjnych Wydziału, tj. w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu oraz Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych.
W skład Instytutu Transportu wchodzą zakłady Systemów Transportowych, Transportu Szynowego oraz Projektowania Uniwersalnego i Środków Mobilności.AKTUALNOŚCI


04.01.2022: System do oceny intensywności zużywania się kół i szyn

W latach 2022-2025 w Instytucie Transportu realizowany jest projekt pt. „System pomiarowy do identyfikacji intensywności zużywania się pary koła z szyną wykorzystujący obrazowanie w zakresie światła widzialnego i podczerwonego” (LIDER/35/0182/L-12/20/NCBR/2021), który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER XII. Kierownikiem projektu jest dr inż. Tomasz Staśkiewicz (Zakład Transportu Szynowego).

 

 

Celem naukowym projektu jest opracowanie metody pomiaru współczynnika intensywności zużywania się pary koła i szyny w warunkach rzeczywistej eksploatacji, z wykorzystaniem obrazowania w zakresie światła widzialnego i podczerwonego oraz technik uczenia maszynowego. Celem utylitarnym projektu jest opracowanie i eksperymentalna weryfikacja prototypu systemu pomiarowego służącego do identyfikacji intensywności zużywania się pary koła z szyną.