PROJEKTY I GRANTY

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu realizował i prowadzi projekty z zakresy inżynierii transportu oraz budownictwa. Do najważniejszych z nich z zakresu budownictwa z okresu ostatnich pięciu lat należy wymienić:

 1. Projektowanie kompozytów cementowych domieszkowanych nano- i mikromateriałami o właściwościach fotokatalitycznych i przeciwdrobnoustrojowych (OPUS 18),
 2. Budowa platformy do prowadzenia testów, eksperymentów procesowych oraz neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych (Projekt na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 10/201917),
 3. Opracowanie frakcjalnych modeli ośrodków ciągłych (OPUS 14),
 4. Mechanika połączeń jednostronnych w konstrukcjach warstwowych (MINIATURA 2),
 5. Synteza i charakterystyka nanokompozytów aerożel krzemionkowy/włókna węglowe z nanowarstwą metaliczną jako materiałów o potencjalnych zdolnościach do pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego (MINIATURA 2),
 6. Analiza eksperymentalna i numeryczna uszkodzenia oraz zniszczenia w metalach (MINIATURA 2),
 7. Opracowanie modelu zniszczenia niecałkowitego rzędu dla klasy materiałów hipersprężystych (MINIATURA 1),
 8. Opracowanie modelu zniszczenia niecałkowitego rzędu dla klasy materiałów hipersprężystych (MINIATURA 1),
 9. Zastosowanie modeli CFD pożaru w projektowaniu konstrukcji budowlanych (ETIUDA 4),
 10. Mieszanka asfaltowa nowej generacji przeznaczona do wyrobów hydroizolacyjnych (PBS III).

 

W zakresie inżynierii transportu realizowane były oraz prowadzone są m.in. następujące projekty:

 1. Badania własności i przydatności węgla brunatnego w celu wdrożenia wyników badań w ramach produkcji kwasu huminowego (Projekt B+R, poddziałanie 1.1.1.),
 2. Opracowanie technologii i projektu układu chłodniczego dla mebli ciągu wydawczego z wykorzystaniem naturalnych czynników chłodniczych. Badania termoizolacji prototypu mebli ciągu wydawczego oraz ocena ich zapotrzebowania na energię ("WoodINN”, działania 1.2),
 3. Opracowanie nowej generacji pieców do azotowania z technologią ZeroFlow Feedback Control (POIR.04.01-00-0010/16),
 4. Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych (BIOSTRATEG III),
 5. Analiza procesów fizycznych towarzyszących zapłonowi paliw wzbogaconych nanorurkami węglowymi (NCN),
 6. Opracowanie głównych założeń technicznych dla autobusów hybrydowych, Opracowanie głównych układów, Testy walidacyjne i modyfikacje prototypu (INNOMOTO, działanie 1.2),
 7. Innowacyjnego układu oczyszczania spalin z cząstek stałych (filtra) do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny w zakładzie Lindo Catsystem w Gorzowie Wielkopolskim (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego),
 8. MFB – rodzina średniopodłogowych wózków tramwajowych (INNOTECH),
 9. Identyfikacja i modelowanie zjawisk nieliniowych w strefie kontaktu okładziny ciernej z tarczą hamulcową pojazdu szynowego w aspekcie ustabilizowania chwilowego współczynnika tarcia (LIDER V),
 10. Zaprojektowanie i budowa prototypu jachtu oceanicznego typu szkuner dla osób niepełnosprawnych (0416/NCBR).