Data dodania

Koordynatorzy Kart ECTS

Koordynatorzy wydziałowi kart ECTS (sylabusy)

Kadencja 2020-2024

 

Budownictwo

 • dr inż. Anna Knitter-Piątkowska (IAK)
 • mgr inż. Marta Thomas (IB)
 • dr inż. Jeremi Rychlewski (IIL)

Budownictwo zrównoważone - Sustainable Building Engineering

 • dr inż. Monika Chuda-Kowalska

Lotnictwo / Lotnictwo i kosmonautyka / Lotnictwo i kosmonautyka - profil praktyczny    

 • dr inż. Mateusz Nowak
 • dr inż. Bartosz Ziegler

Mechanika i budowa pojazdów

 • dr hab. inż. Michał Libera
 • dr inż. Kasper Górny

  Transport

  • dr inż. Grzegorz Gramza
  • dr inż. Paweł Komorski
  PL