Data dodania

KOŁA NAUKOWE

Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej działają następujące koła naukowe:

Informacje o tych i innych kołach naukowych oraz organizacjach działających przy Politechnice Poznańskiej znajdują się na stronie www.rkn.put.poznan.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!

PL