Data dodania

Konkurs na zadania badawcze 2024

Konkurs na zadania badawcze, w ramach dyscypliny naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu ogłasza konkurs na zadania badawcze, w ramach dyscypliny naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport, finansowane ze środków wydziału w ramach subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Politechnice Poznańskiej w 2024 r. (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 77 z dnia 30 grudnia 2020 r. (z późn. zm.).

 

PL