Data dodania

KONFERENCJE

I KONFERENCJA „KOLEJ WODOROWA – HYDROGEN4RAIL – FUTURE OF TRANSPORT”

W dniach 29.06-1.07.2021 na terenie Centrum Wykładowego odbyła się I Konferencja „Kolej Wodorowa – HYDROGEN4RAIL – FUTURE OF TRANSPORT”, która została zainicjowana w wyniku współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” oraz Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Patronat nad konferencją objął JM Rektor PP – prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń środowiska naukowego, przemysłu oraz jednostek finansujących opracowywanie i wdrażanie ekologicznych rozwiązań technicznych w środkach transportu. Było to wydarzenie promujące stosowanie ekologicznych napędów w pojazdach szynowych, wykorzystujących wodór jako paliwo. Tematy podejmowane w ramach konferencji dotyczyły: korzyści wynikających ze stosowania paliwa wodorowego do napędu pojazdów szynowych, dotychczasowych osiągnięć aplikacyjnych w obszarze poruszanej tematyki, wspomnianych kierunków rozwoju tego rodzaju napędów a także aspektów dotyczących pozyskiwania, przechowywania i dystrybucji wodoru.

Link do konferencji: Konferencje (izbakolei.pl)

PL