Komisje i zespoły wydziałowe

RADA DYSCYPLINY

 

Komisja ds. postępowań o nadanie stopnia doktora

 • prof. dr hab. inż. Przemysław LITEWKA – przewodniczący

 • prof. dr hab. inż. Paweł FUĆ

 • dr hab. inż. Michał LIBERA

 • dr hab. inż. Włodzimierz BEDNAREK

 • dr hab. inż. Katarzyna RZESZUT, prof. PP

 • dr hab. inż. Wojciech SAWCZUK, prof. PP

 

Komisja ds. postępowań habilitacyjnych:

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof WISŁOCKI – przewodniczący

 • dr hab. Katarzyna MACHOWIAK, prof. PP

 • dr hab. inż. Zbigniew POZORSKI, prof. PP

 • dr hab. inż. Piotr SAWICKI

 • dr hab. inż. Agnieszka ŚLOSARCZYK, prof. PP

 • dr hab. inż. Łukasz WOJCIECHOWSKI

 

RADA WYDZIAŁU

 

Komisja ds. jakości kształcenia

 • dr hab. inż. Wojciech SIEKIERSKI – przewodniczący

 • dr inż. Teresa GRABIEC-MIZERA

 • dr hab. inż. Adam GLEMA, prof. PP

 • dr hab. inż. Miłosław KOZAK, prof. PP

 • dr hab. inż. Michał LIBERA

 • prof. dr hab. Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA

 • mgr Katarzyna PIETRZAK – doktorantka

 • Katarzyna CHMIELEWSKA – studentka

 • Urszula SADOWSKA – studentka

 

Komisja ds. oceny pracowników

 • prof. dr hab. inż. Jacek PIELECHA – przewodniczący

 • dr hab. Katarzyna MACHOWIAK, prof. PP

 • dr hab. inż. Agnieszka ŚLOSARCZYK, prof. PP

 • dr hab. inż. Małgorzata ORCZYK

 • dr hab. inż. Łukasz WOJCIECHOWSKI

 • dr inż. Ryszard MAŃCZAK (przedst. ZZ ZNP)

 • Zbigniew ZAWITOWSKI (przedst. NSZZ Solidarność)

 

Komisja ds. osobowych i zatrudnienia 

 • prof. dr hab. inż. Ireneusz PIELECHA – przewodniczący

 • prof. dr hab. Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA

 • dr hab. inż. Mieczysław SŁOWIK, prof. PP

 • dr hab. inż. Zbigniew POZORSKI, prof. PP

 • dr hab. inż. Katarzyna RZESZUT, prof. PP

 • dr inż. Ryszard MAŃCZAK (przedst. ZZ ZNP)

 • Zbigniew ZAWITOWSKI (przedst. NSZZ Solidarność)

 

Komisja ds. programów kształcenia

 • dr inż. Marlena KUCZ, prof. PP – przewodnicząca

 • dr inż. Agnieszka PŁATKIEWICZ

 • dr inż. Monika CHUDA-KOWALSKA

 • dr hab. inż. Piotr LIJEWSKI, prof. PP

 • dr hab. inż. Grzegorz SZYMAŃSKI, prof. PP

 • dr hab. inż. Jarosław SELECH, prof. PP

 • mgr inż. Marta MACIEJEWSKA – doktorantka

 • Alicja KRAJEWSKA – studentka

 • Urszula SADOWSKA – studentka

oraz Interesariusze zewnętrzni:

 • dr inż. Maciej ANDRZEJEWSKI – Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego

 • dr inż. Daniel PAWLICKI – Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 • mgr inż. Aleksander SAGAN – Stadtraum Polska Sp. z o.o.

 • mgr inż. Andrzej TOMCZYK – STRABAG