Data dodania

Habilitacje

Dr inż. Wojciech CIEŚLIK

dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Anna KNITTER-PIĄTKOWSKA

dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Katarzyna PIOTROWSKA

dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Łukasz GRABOWSKI

dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Barbara KSIT

dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Monika ANDRYCH-ZALEWSKA

dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Remigiusz JASIŃSKI

dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Jakub KOWALCZYK

dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Dariusz ULBRICH

dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Maciej KLÓSAK

dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Andrzej SZAŁEK

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Robert STUDZIŃSKI

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Jarosław KONIOR

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Anna DERLATKA

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Piotr SMARZEWSKI

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Rafał KOWALIK

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Andrzej ZIÓŁKOWSKI

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Łukasz RYMANIAK

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Piotr SIELICKI

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Link do dokumentów

 

Dr inż. Paulina GOLIŃSKA-DAWSON

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

• 18.04.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego,

• 21.02.2020 r. - powołanie komisji habilitacyjnej,

• 09.07.2020 r. - wpłynięcie 3 recenzji i zwołanie posiedzenia komisji habilitacyjnej.

 

Dr inż. Tomasz GARBOWSKI

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

• 29.04.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego,

• 24.01.2020 r. - powołanie komisji habilitacyjnej,

• 02.07.2020 r. - wpłynięcie 3 recenzji i zwołanie posiedzenia komisji habilitacyjnej.

 

Dr inż. Michał MACIEJEWSKI

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

• 29.04.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego,

• 06.12.2019 r. - powołanie komisji habilitacyjnej,

• 19.06.2020 r. - wpłynięcie 3 recenzji i zwołanie posiedzenia komisji habilitacyjnej.

 

Dr inż. Bartosz FIRLIK

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

• 26.04.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego,

• 06.12.2020 r. - powołanie komisji habilitacyjnej,

• 04.05.2020 r. - wpłynięcie 3 recenzji i zwołanie posiedzenia komisji habilitacyjnej.

 

Dr inż. Agnieszka ŚLOSARCZYK

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

• 25.04.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego,

• 24.01.2020 r. - powołanie komisji habilitacyjnej,

• 27.05.2020 r. - wpłynięcie 3 recenzji i zwołanie posiedzenia komisji habilitacyjnej.

 

Dr inż. Waldemar WOŹNIAK

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

• 19.04.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego,

• 06.12.2019 r. - powołanie komisji habilitacyjnej,

• 16.04.2020 r. - wpłynięcie 3 recenzji i zwołanie posiedzenia komisji habilitacyjnej.

 

Dr inż. Małgorzta PAWLAK

dyscyplina: inżynieria lądowa i transportu

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

• 24.04.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego,

• 11.10.2019 r. - powołanie komisji habilitacyjnej,

• 17.02.2020 r. - wpłynięcie 3 recenzji i zwołanie posiedzenia komisji habilitacyjnej.

PL