Instytut inżynierii lądowej
AKTUALNOŚCI
BDMiK

Pełna informacja BuDMiK

 

2021-12-16:   Pracownik naszego Instytutu dr inż. Adam Duda został wybrany przewodniczącym Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Komitetu Geotechniki.

2021-12-16:  Ogłoszenie konkursu na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - 1 etat w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie naukowej: inżynieria lądowa i transport (szczegóły w załączniku poniżej)

 2022-01-14:   W zakładce DYDAKTYKA zamieszczono listy promotorów prac dyplomowych przewidzianych do realizacji na kierunku BUDOWNICTWO, specjalność Budownictwo drogowe i kolejowe w roku 2021/2022.

2022-01-20:   W zakładce DYDAKTYKA zamieszczono harmonogram egzaminów  dyplomowych na kierunku BUDOWNICTWO, specjalność Budownictwo drogowe i kolejowe, studia stacjonarne I stopnia