Instytut inżynierii lądowej
AKTUALNOŚCI

20.06.2024 r., godz. 11:00 ( Budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii, sala 302) uprzejmie zapraszamy na otwarte seminarium naukowo-szkoleniowe organizowane przez Oddział Wielkopolski Polskiego Komitetu Geotechniki, we współpracy z Instytutem Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz firmami GT Projekt i Budimex, na temat: projektu posadowienia i budowy Kładki Berdychowskiej nad rzeką Wartą oraz Cybiną w Poznaniu (informacje szczegółowe)

 

20.03.2024 r., godz. 14:00, "Porozmawiajmy o projekcie geotechnicznym - jak można go (nie) zrobić"   W dniu 20.03.2024 r. o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie organizowane przez Oddział Wielkopolski Polskiego Komitetu Geotechniki, we współpracy z Instytutem Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, w ramach cyklu "Porozmawiajmy o..."

(PDF).  

Wydarzenie on-line (zalogujesz się imieniem i nazwiskiem w planowanym dniu)   

Prelegent: mgr inż. Piotr Zieliński

Plan prezentacji:
Prelegent stawia następujące pytania problemowe:

  1. Badanie. W którym momencie na etapie inwestycji jest potrzebny projekt geotechniczny?
  2. Jakie informacje powinny być zawarte w projekcie geotechnicznym?
  3. Kto potrzebuje danych z projektu geotechnicznego?
  4. Kto i dlaczego powinien opracować projekt geotechniczny?
     

29.02.2024 r. Wręczenie Odznaczeń Państwowych. W Auli Magna Politechniki Poznańskiej miała miejsce uroczystość wręczenia Odznaczeń Państwowych Pracownikom Politechniki Poznańskiej. Medalami uhonorowano trzech pracowników naszego Instytutu: Tomasz Jeża, Alberta Kubzdela i Krzysztofa Ziopaja.

 

 

18.01.2024 r., godz. 14:00, "Porozmawiajmy o badaniach płytą sztywną i płytą dynamiczną."   W dniu 18.01.2024 r. o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie organizowane przez Oddział Wielkopolski Polskiego Komitetu Geotechniki, we współpracy z Instytutem Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, w ramach cyklu "Porozmawiajmy o..."

(PDF). Wydarzenie on-line (zalogujesz się imieniem i nazwiskiem w planowanym dniu)   Prelegent: dr inż. Szymon Węgliński
Plan prezentacji:
1. Badania płytą sztywną. VSS czy LFG/LPD/LWD. 
2. Co oznaczamy i jak to interpretować? 
3. Dlaczego nie ma formalnego dokumentu wprowadzającego LWD do norm i przepisów?
4. Czy warto rezygnować z VSS i nadużywać stosowania płyty dynamicznej?

 

13.12.2023 r., godz. 15:10, "Porozmawiajmy o modelowaniu numerycznym w geotechnice."   W dniu 13.12.2023 r.  o godz. 15:10 odbędzie się spotkanie organizowane przez Oddział Wielkopolski Polskiego Komitetu Geotechniki, we współpracy z Instytutem Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, w ramach cyklu "Porozmawiajmy o..."

(PDF). Wydarzenie on-line (zalogujesz się tu w planowanym dniu)   Prelegent: mgr inż. Miłosz Just
Plan prezentacji:
1. Wprowadzenie do zagadnienia; w jakich sytuacjach wykonujemy analizy z użyciem MES?
2. Studium przypadku silosu na cukier
3. Spostrzeżenia związane z doborem modelu konstytutywnego do opisu podłoża gruntowego
4. Spostrzeżenie dotyczące modelowania konstrukcji obiektów wysokich/wysokościowych
5. Bonus dla chętnych spróbowania własnych sił w modelowaniu z wykorzystaniem MES
6. Zakończenie i zaproszenie do podzielenia się własnymi projektami i doświadczeniami

 

2023-11-23: W dniu 07.11.2023 r. w budynku budownictwa odbyło się szkolenie pt.

„Pomiar i opracowanie wyników pomiarów wykonanych urządzeniami firmy Leica Geosystems Sp. z o. o. z uwzględnieniem technologii BIM”

zorganizowane przez Instytut Inżynierii Lądowej. Podczas którego zaproszeni przedstawiciele firmy Leica Geosystem Sp. z o. o. – Panowie Robert Szyszko oraz Michał Mikołajczyk – przedstawili aktualny stan wiedzy dotyczący skaningu laserowego oraz wykorzystania najnowszych technologii BIM.

 (relacja)

2023-11-10 : Dyrekcja Instytutu Inżynierii Lądowej zaprasza na otwarte seminarium, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 14:00 w sali 139 (Budynek Budownictwa – A2). Podczas seminarium mgr inż. Marta Mielczarek wygłosi referat na temat: 

„Ocena wpływu rodzaju i cech lepiszczy asfaltowych oraz wypełniaczy mineralnych na właściwości reologiczne mastyksów asfaltowych z uwzględnieniem procesów starzenia”.

 

2023-10-19: 

Szczegóły szkolenia (PDF)

Oferta BuDMiK

2023-10-09:   Dyrekcja Instytutu Inżynierii Lądowej zaprasza na otwarte seminarium, które odbędzie się w dniu 16 października 2023 r. o godz. 13:30 w sali 139 (Budynek Budownictwa – A2). Podczas seminarium mgr inż. Miłosz Just wygłosi referat na temat:

„Ocena odkształceń wybranych gruntów spoistych wyznaczonych metodą analizy wstecznej z zastosowaniem metody elementów skończonych”.

 

2023-05-29:   o godz. 13:30, w sali 219, rozpocznie się kolejne Seminarium Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, podczas którego profesor An-Jui Li z National Taiwan University of Science and Technology wygłosi prelekcję pt. Potential solutions for civil engineering problems using artificial intelligence techniques.

Charakterystyka profilu naukowego i dorobku Prelegenta.

'

'2023-05-16:   W zakładce DLA STUDENTÓW zamieszczono załącznik: Listy promotorów prac dyplomowych w roku akademickim 2023/2024 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia,kierunku Budownictwo

2023-03-01: Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zakładzie Budowy Mostów i Dróg Kolejowych Instytutu Inżynierii Lądowej - szczegóły konkursu

2022-12-21:   Dnia 21-12-2022  odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr inż. Joanny Papis

2022-12-16:   Dnia 14-12-2022 studenci z grupy BDMiK pod opieką dr inż. Iwony Jankowiak i dr inż. Michała Pawłowskiego w asyście Kierowników budowy z grupy NDI oraz PORR S.A. zapoznali się z postępem prac remontowych na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (fotorelacja).

2022-12-15:   W zakładce DLA STUDENTÓW zamieszczono załączniki: Listy promotorów prac dyplomowych w roku akademickim 2022/2023 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

2022-11-24:   Koło Naukowe Sprawy przyziemne zaprasza na wydarzenie w ramach kontynuacji cyklu Spotkania z geotechniką: pierwsze z cyklu spotkań z firmą KELLER

2022-11-14:   W zakładce DYDAKTYKA zamieszczono załącznik:  Tematyka ramowa prac dyplomowych magisterskich realizowanych w Instytucie Inżynierii Lądowej PP w roku akademickim 2022-2023

2022-11-10:   Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej udostępniło w trybie Open Access wydaną w roku 2020 publikację Jubileusz pięćdziesięciolecia Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej 1970-2020.

2022-08-29:   Miło nam poinformować, że dr inż. Jarosław Wilanowicz, długoletni pracownik Instytutu Inżynierii Lądowej zatrudniony w Zakładzie Budownictwa Drogowego, został wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za zasługi dla budownictwa oraz realizowanie zadań przyczyniających się do gospodarczego rozwoju województwa wielkopolskiego. Wręczenie odznaczenia miało miejsce przy okazji Jubileuszowej uroczystości 20-lecia Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2022r. Składamy serdeczne gratulacje Panu doktorowi, jednocześnie życząc dalszych sukcesów! (fotorelacja).

2022-05-24: Nakładem  Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej ukazała się praca zbiorowa Długotrwałe badania nawierzchni drogowej na odcinku doświadczalnym w Poznaniu pod redakcją Romualda Sztukiewicza

2022-01-20:   W zakładce DYDAKTYKA zamieszczono harmonogram egzaminów  dyplomowych na kierunku BUDOWNICTWO, specjalność Budownictwo drogowe i kolejowe, studia stacjonarne I stopnia

2022-01-14:   W zakładce DYDAKTYKA zamieszczono listy promotorów prac dyplomowych przewidzianych do realizacji na kierunku BUDOWNICTWO, specjalność Budownictwo drogowe i kolejowe w roku 2021/2022.

2021-12-16:   Pracownik naszego Instytutu dr inż. Adam Duda został wybrany przewodniczącym Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Komitetu Geotechniki.

2021-12-16:  Ogłoszenie konkursu na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - 1 etat w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych 
w dyscyplinie naukowej: inżynieria lądowa i transport (szczegóły w załączniku poniżej)