Instytut inżynierii lądowej
ZASŁUŻENI

Prof. dr  hab. inż. Jan Sysak (1906-1991)  - Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej 1970–1976

Prof. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński (1926-2017) - Rektor PP 1985-1990, Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego 1977-1981, Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej 1976-1987, Kierownik Zakładu Budowy Mostów 1991-1996.

Prof. dr  inż. Jerzy Przystański (1928-2010)  - Prorektor PP 1981-1982, Prodziekan Wydziału Budownictwa Lądowego 1973-1976, Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej 1987–1991, Kierownik Zakładu Geotechniki i Geologii Inżynierskiej 1991-1993

Prof. dr hab. inż. Witold Wołowicki - Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego 1987-1990, Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej 1991–2008, Kierownik Zakładu Budowy Mostów 1996-2008

Dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP - Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej 2008-2020, Kierownik Zakładu Budowy Mostów 2008-2012, Kierownik Zakładu Budowy Mostów i Dróg Kolejowych 2012-2021

Dr inż. Włodzimierz Kuberka (1935-2017)- zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej 1977–1991

Dr hab. inż. Łucjan Siewczyński, prof. PP (1938-2020) - Prodziekan Wydziału Budownictwa Lądowego 1984-1987, zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej 1987–1991, Kierownik Zakładu Dróg Kolejowych 1991-2009

Prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz - zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej 1991–1993, Kierownik Zakładu Geotechniki i Geologii Inżynierskiej 1993-2017

Doc. dr inż. Andrzej Plamowski - zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej 1991–2005

Dr hab. inż. Jan Jeż, prof. PP  (1942-2010) - zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej 1993–2002

Dr hab. inż. Romuald Sztukiewicz, prof. PP - zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej 2002-2008

Doc. dr hab. inż. Czesław Nassalski  (1903-1991) - kierownik Pracowni Geodezji 1970-1973,  specjalista z zakresu budowy i utrzymania dróg żelaznych

Prof. dr hab. inż. Wojciech Grabowski - Prodziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1990-1996,  kierownik Zakładu Dróg, Ulic i Lotnisk 1991-2013

Dr inż. Sławomir Janiński -  Prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska  2002-2008

Dr hab. inż. Marian Wójcik - kierownik Zakładu Geodezji 1993-2010

Dr inż. Ryszard Porębski, docent PP.– p.o. kierownika Zakładu Dróg Kolejowych 2009-2012

Dr inż. Władysław Olejnik (1938-2010) - kierownik Pracowni Geologii Inżynierskiej 1978-1991

Dr inż. Jerzy Piotrowski (1944-1998), kierownik Pracowni Inżynierii Ruchu 1977-1991

mgr inż. Lech Apanas , długoletni nauczyciel akademicki

Dr Zbigniew Biedrowski (1932-2003) - kierownik Laboratorium Pracowni Mechaniki Gruntów i Fundamentowania 1978-1992

Dr inż. Paweł Borowczak – nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu geotechniki i mechaniki gruntów

mgr inż. Andrzej Jasiak , geodeta, nauczyciel akademicki, współautor dwóch skryptów do zajęć z geodezji

Dr inż. Mieczysław Kania, – kierownik Laboratorium Metod Komputerowych 1983-2016

Dr inż. Janusz Karlikowski, – nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu projektowania mostów metalowych i budownictwa komunikacyjnego

Doc. dr inż. Włodzimierz Kostrzewski  - nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu geotechniki, w szczególności posadowienia obiektów inżynierskich w różnych warunkach geologiczno-inżynierskich, autor skryptów dla studentów do ćwiczeń z mechaniki gruntów i fundamentowania

Dr inż. Andrzej Krych – nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu inżynierii ruchu drogowego

Dr inż. Stanisław Matylla (1921-2006) - nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu transportu kolejowego

Dr inż. Dezyderiusz Pańczak (1931-2011)- nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu projektowania i technologii budowy dróg

mgr inż. Hanna Rowińska-Lelonkiewicz  - geodetka, nauczyciel akademicki, współautor dwóch podręczników

Dr inż. Paweł Rydzewski  długoletni nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu komputerowego wspomagania projektowania i zarządzania w drogownictwie

Dr inż. Jerzy Rzeźniczak  – długoletni nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu geotechniki i mechaniki gruntów

Dr inż. Jacek Skarżewski – nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu technologii konstrukcji betonowych i stalowych

Dr inż. Jerzy Sobkowiak – długoletni nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu geologii inżynierskiej

Dr inż. Krzysztof Sturzbecher- nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu mostownictwa, współautor dwóch skryptów dla studentów

inż. Teresa Maligłowska (1935-2021), wieloletni pracownik Instytutu Inżynierii Lądowej

techn. Józef Marciniak wieloletni pracownik Instytutu Inżynierii Lądowej

inż. Teresa Mazur , wieloletni pracownik Instytutu Inżynierii Lądowej

 Hanna Michalak  wieloletni pracownik Instytutu Inżynierii Lądowej

Wojciech Nowak  wieloletni pracownik Instytutu Inżynierii Lądowej

inż. Zbigniew Stankowski (1941-2003), wieloletni pracownik Instytutu Inżynierii Lądowej

 

 

opracowano na podstawie: Jubileusz pięćdziesięciolecia Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej 1970-2020, Wydawnictwo PP, Poznań, 2022