Opiekunowie e-learning/e-kursy

Budownictwo (stacjonarne, niestacjonarne; l i II stopień)

Sustainable Building Engineering (stacjonarne; l stopień)

Mechanika i Budowa Pojazdów, Konstrukcja i Eksploatacja Środków Transportu, Mechanika i Budowa Maszyn (stacjonarne, niestacjonarne; l i II stopień)

Lotnictwo i Kosmonautyka (stacjonarne, niestacjonarne; l i II stopień)

Transport (stacjonarne, niestacjonarne; l i II stopień)