Wycieczka PST

14 grudnia 2022 roku studenci z grupy BDMiK pod opieką dr inż. Iwony Jankowiak i dr inż. Michała Pawłowskiego w asyście Kierowników budowy z grupy NDI oraz PORR S.A. zapoznali się z postępem prac remontowych na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. W czasie kilku godzin uczestnicy wycieczki zapoznali się ze specyfiką pracy w warunkach zimowych oraz wymogami BHP obowiązującymi na budowie, różnymi konstrukcjami nawierzchni, nietypowymi materiałami budowlanymi oraz technologią robót i maszynami stosowanymi do regulacji położenia toru w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

pst-2pst-1pst-3pstpst-4pst-5

kontynuacja