Komisje i zespoły wydziałowe

RADA DYSCYPLINY

 

Komisja ds. postępowań o nadanie stopnia doktora

 • prof. dr hab. inż. Przemysław LITEWKA – przewodniczący

 • prof. dr hab. inż. Paweł FUĆ

 • dr hab. inż. Michał LIBERA

 • dr hab. inż. Włodzimierz BEDNAREK

 • dr hab. inż. Katarzyna RZESZUT, prof. PP

 • dr hab. inż. Wojciech SAWCZUK, prof. PP

 

Komisja ds. postępowań habilitacyjnych:

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof WISŁOCKI – przewodniczący

 • dr hab. Katarzyna MACHOWIAK, prof. PP

 • dr hab. inż. Zbigniew POZORSKI, prof. PP

 • dr hab. inż. Piotr SAWICKI, prof. PP

 • dr hab. inż. Agnieszka ŚLOSARCZYK, prof. PP

 • dr hab. inż. Łukasz WOJCIECHOWSKI, prof. PP

 

RADA WYDZIAŁU

 

Komisja ds. jakości kształcenia

 • prof. dr hab. Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA – przewodnicząca

 • dr inż. Teresa GRABIEC-MIZERA

 • dr hab. inż. Miłosław KOZAK, prof. PP

 • dr hab. inż. Michał LIBERA

 • dr hab. inż. Zdzisław PAWLAK, prof. PP

 • dr hab. inż. Wojciech SIEKIERSKI

 • Nadia DUR – studentka 

 • inż. Adam KAMOŚ – student

 • mgr inż. Julia MILEWICZ – doktorantka

 

Komisja ds. oceny pracowników

 • prof. dr hab. inż. Jacek PIELECHA – przewodniczący

 • dr hab. Katarzyna MACHOWIAK, prof. PP

 • dr hab. inż. Małgorzata ORCZYK, prof. PP

 • dr hab. inż. Agnieszka ŚLOSARCZYK, prof. PP

 • dr hab. inż. Łukasz WOJCIECHOWSKI, prof. PP

 • dr inż. Ryszard MAŃCZAK (przedst. ZZ ZNP)

 • Zbigniew ZAWITOWSKI (przedst. NSZZ Solidarność)

 

Komisja ds. osobowych i zatrudnienia 

 • prof. dr hab. inż. Ireneusz PIELECHA – przewodniczący

 • prof. dr hab. Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA

 • dr hab. inż. Mieczysław SŁOWIK, prof. PP

 • dr hab. inż. Zbigniew POZORSKI, prof. PP

 • dr hab. inż. Katarzyna RZESZUT, prof. PP

 • dr inż. Ryszard MAŃCZAK (przedst. ZZ ZNP)

 • Zbigniew ZAWITOWSKI (przedst. NSZZ Solidarność)

 

Komisja ds. programów kształcenia

 • dr inż. Marlena KUCZ, prof. PP – przewodnicząca

 • dr inż. Monika CHUDA-KOWALSKA

 • prof. dr hab. inż. Piotr LIJEWSKI

 • dr inż. Agnieszka PŁATKIEWICZ

 • dr hab. inż. Jarosław SELECH, prof. PP

 • dr hab. inż. Grzegorz SZYMAŃSKI, prof. PP

 • mgr inż. Maciej DYBIZBAŃSKI – doktorant

 • Sebastian FREDA – student

 • Jakub WIŚNIEWSKI – student

oraz Interesariusze zewnętrzni:

 • dr inż. Maciej ANDRZEJEWSKI – H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

 • inż. Adam KORZYSTKA – Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 • mgr inż. Aleksander SAGAN – Stadtraum Polska Sp. z o.o.

 • mgr inż. Andrzej TOMCZYK – STRABAG Sp. z o.o.