Data dodania

01.10.2022
INFO dla nowoprzyjętych

Drodzy Studenci I roku,

uprzejmie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 3.10.2022 r. (poniedziałek). Spotkania odbędą się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w tabeli poniżej.

Kierunek
Field of study
Godzina
Hour
Miejsce
Place
Uwaga
Note
Mechanika i budowa pojazdów 8.00 CW 1 A-Ż
Transport 9.30 CW 1 A-Ż
Lotnictwo 10.00 CW 3 A-Ż
Budownictwo 11.30 CW 3 A-Ł
Budownictwo 13.00 CW 3 M-Ż
Budownictwo zrównoważone
(Sustainable Building Engineering)
14.30 CW 3 A-Ż
Miejsce: Centrum Wykładowe, budynek A23, mapka      

UWAGA: Spotkania  organizacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się w październiku br. Szczególny zostaną podane na planach zajęć dla studentów pierwszego roku studiów.

Na spotkanie prosimy zabrać:

  • dokument tożsamości,
  • zaświadczenie medycyny pracy – dotyczy kierunku: Budownictwo i Budownictwo zrównoważone (uwaga: zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 18 z dnia 28.04.2022 r. § 5, pkt 2. Osoby przyjęte na kierunki wymienione w ust.1 wraz z pisemną informacją o przyjęciu otrzymują skierowanie do lekarza medycyny pracy. Na podstawie tego skierowania zobowiązane są, pod rygorem uchylenia decyzji o wpisie na listę studentów, do wykonania badań i dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 3 października 2022 r.)

 

Informacja o dziekanacie wraz z kierunkami:

 

Legitymacja studencka:

  • zalecane jest uiszczenie opłaty do dnia 11.09.2022 r. wówczas legitymacja będzie gotowa do odbioru w dniu 3.10.2022 r.,
  • numer konta widoczny w USOSweb po wcześniejszym aktywowaniu konta i zatwierdzeniu ślubowania.

 

Grupy zajęciowe: przydział jest automatyczny, brak możliwości zmian.

Prosimy śledzić stronę Wydziału na bieżąco https://wilit.put.poznan.pl/

 

Dziękujemy za wybór naszego Wydziału. 
 

1
Załącznik
PL