O INSTYTUCIE

Instytut Transportu, obok pięciu innych jednostek, należy do struktury Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej.

Instytut Transportu został utworzony w styczniu 2020 roku z połączenia zakładów działających dotychczas w innych jednostkach organizacyjnych Wydziału, tj. w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu oraz Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych.

W skład Instytutu Transportu wchodzą zakłady Systemów Transportowych, Transportu Szynowego oraz Projektowania Uniwersalnego i Środków Mobilności. Zrzeszają one najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, prowadzących liczne projekty badawczo-rozwojowe i współpracujących z przedsiębiorstwami z branży, a jednocześnie będących doskonałymi dydaktykami.

Więcej o ofercie dla przemysłu można przeczytać w zakładce Oferta.

Z bazą dydaktyczną Instytutu zapoznać się można w zakładce Dydaktyka.