NAUKA

Spis treści


Proponowana tematyka rozpraw doktorskich

Michał Guminiak (michal.guminiak@put.poznan.pl)

 • analiza płyt metodą elementów brzegowych przy zastosowaniu elementów wyższych rzędów

 • zastosowanie dyskretnej transformacji falkowej do wykrywania uszkodzeń w dźwigarach powierzchniowych (proponowany promotor pomocniczy: dr inż. Anna Knitter-Piątkowska)

 • analiza stateczności płyt w mieszanym ujęciu metody elementów brzegowych oraz metody różnic skończonych

 • analiza stateczności dźwigarów powierzchniowych poddanych złożonemu stanowi obciążenia

 • analiza płyt Kirchhoffa i Reissnera metodą elementów brzegowych w ujęciu potrójnego punktu kolokacji (proponowany promotor pomocniczy: dr inż. Bożena Litewka)

Przemysław Litewka (przemyslaw.litewka@put.poznan.pl)

 • mechanika kontaktu jednostronnego

 • elementy skończone dla belek zakrzywionych

 • dynamika płyt warstwowych z warstwami lepkosprężystymi

Badania będą obejmowały przede wszystkim modelowanie i symulacje numeryczne z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Szczegółowy zakres pracy doktorskiej będzie ustalony z doktorantką/doktorantem.

Zdzisław Pawlak (zdzislaw.pawlak@put.poznan.pl)

 • Pasywne tłumienie drgań konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem materiałów lepko-sprężystych

 • Identyfikacja uszkodzeń (osłabień) w konstrukcjach budowlanych poprzez pomiary ich drgań

 • Ocena wpływu podatności podpór i węzłów na parametry dynamiczne konstrukcji prętowych

 • Identyfikacja zmiany masy i sztywności konstrukcji budowlanej na podstawie jej odpowiedzi dynamicznej

Badania będą dotyczyły analizy dynamicznej, teoretycznej i doświadczalnej konstrukcji budowlanych. Szczegółowy zakres i temat pracy doktorskiej będzie ustalony indywidualnie.

Zbigniew Pozorski (zbigniew.pozorski@put.poznan.pl)

Mechanika płyt warstwowych:

 • interakcja pomiędzy konstrukcją i obudową obiektów budowlanych,

 • analiza płyt warstwowych poddanych dynamicznemu oddziaływaniu wiatru,

 • interakcja płyt warstwowych i łączników,

 • modelowanie i ocena zjawisk zachodzących na podporach płyt warstwowych,

 • płyty warstwowe z okładzinami kompozytowymi,

 • modelowanie płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej,

 • wieloskalowe modelowanie rdzenia z pianki poliuretanowej lub wełny mineralnej.

Badanie będą zawierały elementy mechaniki teoretycznej, komputerowej i eksperymentalnej. Szczegółowy zakres pracy doktorskiej będzie ustalony z doktorantką/doktorantem.

Piotr Sielicki (piotr.sielicki@put.poznan.pl)

 • mechanika zniszczenia konstrukcji inżynierskich poddanych obciążeniom ekstremalnym, wykonanych z surowców odnawialnych

 • bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac podwodnych z wykorzystaniem materiałów wysokoenergetycznych

 • oddziaływanie obciążeń wybuchowych na budynki i ich elementy konstrukcyjne wraz z oceną bezpieczeństwa ludzi

 • zastosowanie nowoczesnych materiałów kompozytowych jako osłonowych elementów energochłonnych

 • odłamkowanie elementów konstrukcyjnych (beton, szkło) poddanych silnym oddziaływaniom dynamicznym podczas wysokoenergetycznych perforacji

Przedstawione prace to połączenie badań eksperymentalnych z wiedzą teoretyczną oraz mechaniką komputerową. Maksymalny czas realizacji doktoratu to 4 lata.

Wojciech Sumelka (wojciech.sumelka@put.poznan.pl)

 • modelowanie procesu przemiany fazowej przy dużych prędkościach deformacji w ujęciu klasycznej teorii ośrodka ciągłego

 • modelowanie elementów strukturalnych (belki, płyty, powłoki...) w ujęciu nielokalnych teorii ośrodka ciągłego

 • modelowanie procesów termomechanicznych w ujęciu teorii plastyczności z modelem płynięcia niecałkowitego rzędu

 • numeryczne aspekty modelowania w ramach teorii ośrodka ciągłego niecałkowitego rzędu

 • mechanika wyburzeń

 • mechanika konstrukcji w fazie awarii

 • budownictwo ekstremalne

Badania łączą mechanikę eksperymentalną, teoretyczną i komputerową. Czas realizacji doktoratu max do 4 lat.


Czasopisma

 

Engineering Transactions
(szczegóły TUTAJ)

txt

Foundations of Civil and Environmental Engineering
(zawieszone)

txt


Laboratoria

 1. Laboratorium badań konstrukcji budowlanych
 2. Laboratorium dynamiki konstrukcji i mechaniki materiałów
 3. Laboratorium wytrzymałości materiałów

Special Issues w czasopisamach

txt

Zapraszamy do publikacji w

SYMMETRY, Special Issue "Symmetry/Asymmetry in Damage Detection,
Wavelet Transformation and Applied Mechanics"

Special Issue Editors:

 • Marcin Kamiński

 • Zbigniew Pozorski

 • Anna Knitter-Piątkowska

Termin nadsyłania manuskryptów mija 14 lipca 2022 r.

Szczegóły dostęne są TUTAJ.

 

txt

Zapraszamy do publikacji w

ENERGIES, Special Issue "Strain Energy in Composite Structures"

Special Issue Editors:

 • Tomasz Garbowski

 • Zbigniew Pozorski

 • Katrzyna Rzeszut

Termin nadsyłania manuskryptów mija 31 grudnia 2021 r.

Szczegóły dostęne są TUTAJ.


tmp

Zapraszamy do publikacji w

BUILDINGS, Special Issue "Dynamics Analysis of Structures with Viscoelastic Elements"

Special Issue Editors:

 • Roman Lewandowski

 • Zdzisław Pawlak

Termin nadsyłania manuskryptów mija 31 grudnia 2022 r.

Szczegóły dostęne są TUTAJ oraz w ulotce


Rekomendowane konferencje naukowe

 • CMM-PCM
  International Conference on Computer Methods in Mechanics
  Polish Congress of Mechanics
 • ECCM
  European Conference on Computational Mechanics
 • ECCOMAS CONGRESS
  European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
 • EURODYN
  International Conference on Structural Dynamics
 • GAMM
  Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik
 • ICPS
  International Conference on Protective Structures
 • ICTAM
  International Congress of Theoretical and Applied Mechanics
 • SIF
  International Conference on Structures in Fire
 • SOLMECH
  Solid Mechanics Conference
 • VIBSYS
  Conference on Vibrations in Physical Systems
 • WCCM
  World Congress in Computational Mechanics