NOWA WERSJA Informatora Wydziału Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu dla Kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego…

W piątek (20.05.2022) w stoczni Galeon Yachts - Wiślinka odbyła się coroczna impreza OpenShipYard. Drzwi stoczni zostały otwarte dla gości - w tym…

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu wspólnie z Kołem Naukowym Silników Spalinowych zorganizowali XXI Studencką Sesję Naukową. Podczas…

Wielkie święto Kół Naukowych Naszego Wydziału – corocznie organizowana jest w maju Studencka Sesja Naukowa, gdzie przedstawiane są najwybitniejsze…

W ramach H2POLAND – pierwszych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targach poświęconych technologiom wodorowym, 17 maja 2022 roku odbyła się…

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki naboru wniosków o udział w Programie SPINAKER - Intensywne Międzynarodowe Programy…

26 maja 2022 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szczegóły w załączniku.

Z przyjemnością informujemy, że projekt pt. Opracowanie przyjaznej dla środowiska technologii zamrażania produktów pochodzenia zwierzęcego …

Zachęcamy do udziału w Webinariach Wysokich Lotów Pratt & Whitney! Już 16 maja 2022 roku o godzinie 9:30 odbędzie się IV wykład pt. "Jakość w…

Centrum Badawczo-Rozwojowe (R&D) poszukuje studentów gotowych na nowe wyzwania i pracę z nowymi technologiami! Szczegóły w załączniku.

Zgodnie z art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669), Rada…

Zgodnie z art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669), Rada…