Data dodania

06.07.2022
Akredytacja KAUT dla Kierunku Transport

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych wraz ze swoją akredytacją nadała kierunkowi Transport Politechniki Poznańskiej europejski certyfikat jakości EUR-ACE® Label (European Accredited Engineer).

https://www.kaut.agh.edu.pl/akredytacja/aktualne-akredytacje/

EUR-ACE® Label jest to rodzaj akredytacji stworzonej przez europejskie organizacje inżynierskie, który został opracowany przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE). Sieć ta zrzesza wiele europejskich organizacji zajmujących się kształceniem inżynierów, takich jak:

  • brytyjskie Engineering Council (EngC),
  • francuskie Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI), Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI), The International Society for Engineering Education (IGIP).

Jednym z działań sieci ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE (European Accredited Engineer), czyli nadawanie programom kształcenia certyfikatu potwierdzającego ich wysoki poziom kształcenia, ale również zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Taki system akredytacji jest ściśle powiązany z procesem bolońskim oraz opiera się o Standards and Guidelines for Quality Assurance, który jest podstawowym aktem dotyczącym jakości i akredytacji.

1
2
PL