Data dodania

02.08.2022
Konkurs: Innowacje w drogownictwie - II edycja

Konkurs adresowany jest do studentów bądź absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, których prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) zostały lub zostaną obronione w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 13 września 2022 r.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie. To również promowanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności wśród społeczności akademickiej. 

Konkurs obejmuje prace dyplomowe, które zostały (lub zostaną) obronione we wskazanym roku akademickim, w następujących kategoriach

  1. Materiały i technologie drogowe 
  2. Inżynieria ruchu, inteligentne systemy zarządzania ruchem oraz rozwiązania BRD  
  3. Optymalne konstrukcje inżynierskie 

Prace uwzględniające aspekty ochrony środowiska lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na drogach, będą dodatkowo punktowane! 

Szczegółowe informacje o ww. Konkursie oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/innowacje-w-drogownictwie---ii-edycja

PL