Data dodania

26.05.2023
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

29 maja 2023 (poniedziałek), o godz. 13:30, w sali 219 (budynek z zegarem), rozpocznie się kolejne Seminarium Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, podczas którego profesor An-Jui Li z National Taiwan University of Science and Technology wygłosi prelekcję pt. Potential solutions for civil engineering problems using artificial intelligence techniques.

Charakterystyka profilu naukowego i dorobku Prelegenta

Serdecznie zapraszamy!

Załącznik
PL