Data dodania

29.07.2022
Wyniki Ewaluacji Naukowej 2017-2021

Dyscyplina inżynieria lądowa i transport, reprezentowana przez pracowników prowadzących działalność naukową na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej, uzyskała kategorię A w wyniku przeprowadzonej oceny jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. Przyznana kategoria świadczy o wysokim poziomie prowadzonej przez pracowników WILiT działalności naukowej prezentowanej w artykułach i monografiach naukowych, patentach oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Ocena jest też potwierdzeniem, iż prowadzona działalność naukowa na Wydziale ma istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa.

Gratulujemy wszystkim pracownikom Wydziału oraz Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport, a także osobom zaangażowanym w pracę związaną z procesem ewaluacji jakości działalności naukowej.

1
PL