Data dodania

18.05.2022
XXI Studencka sesja naukowa, 18.05.2022

Wielkie święto Kół Naukowych Naszego Wydziału – corocznie organizowana jest w maju Studencka Sesja Naukowa, gdzie przedstawiane są najwybitniejsze osiągnięcia studentów, oceniane przez Komisję powołaną spośród członków Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu. Sesje Studenckie są tradycją zapoczątkowaną w 1973 r. – wpisz się w karty historii Wydziału!!

 

W dniu 18 maja 2022 r. w sali 219 (Budynek A-1) odbędzie się 

XXI Studencka Sesja Naukowa Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu  

Osoby chętne do wzięcia udziału w wydarzeniu prosimy o nadsyłanie tytułów swoich wystąpień wraz ze streszczeniami na: lukasz.rymaniak@put.poznan.pl

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 11 maja 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy!!

1
PL